gündeminiz
Image
gündem

Muharrem ?nce Ordu'da f?nd?k fiyat?n? a??klad?

gündeminiz

Böyle bir mitingi ilk kez görüyorum. Bütün balkonlar dolu, yol boyu dolu. Bu dip dalgas?n? bu milletin hep birlikte ?ahlan???n? Allah'?n izni ile kimse durduramaz.

Yalova'da her yer kesilmi? Erdo?an gelecekmi?. Ben Yaloval?lardan kefilim! Milletinden korkandan cumhurba?kan? olmaz.

Cumhurba?kanl???mda 5 sene sonra Cumhurba?kanl???na yeniden aday oldu?umda ?stanbul'da Muharrem ?nce'yi 3 boyutlu olarak izleyeceksiniz. Dünyada teknoloji korkunç ilerliyor. O yüzden diyorum; Nano teknoloji, gelecek diyorum gelecek... Ben gelecek diyorum arkada? k?raathane diyor

Kaç defa Ordu'ya geldi, bir defa f?nd?k dedi mi? Bu sefer geldi?inde diyecek! Ben cumhurba?kan? oldu?umda f?nd?k 15 lira olacak.

M?T, MUHARREM'? ?ZLEME TE?K?LATI MI?

M?T, Milli ?stihbarat Te?kilat?; Muharrem'i ?zleme Te?kilat? m?? Sana M?T do?ru bilgi vermemi?, meydana gelenler AK Partili yurtta?lar?md?! Nereden biliyorsun HDP'li olduklar?n?? Fi?li mi onlar?

Sen yan?nda 5 tane yaverin bile do?ru düzgün seçememi?sin, yan?ndaki yaverlerin bile FETÖ'cü ç?kt? ne istihbarat?! Sen darbeyi bile eni?tenden ö?rendin.

Sen nas?l bir ustas?n ç?raktan kaç?yorsun? Kar??ma ç?k!

E?er bu seçimi Erdo?an bir daha kazan?rsa yand?k! Dolar 8-10 lira olur, 2,5 milyon Suriyeli gelir, dünyada sayg?nl???m?z yerle bir olur. Yorgun bir adama de?il taze kana ihtiyaç var.

Meydanlarda ne diyor? "Vakit Türkiye vakti" diyor! Vakit jübile vakti!

2 milyar dolar Saray'a vermeyece?im, 40 milyar dolar Suriyelilere vermeyece?im, 3 bin koruma ile gezmeyece?im. Kamu ?hale Kanunu'nu 180 defa de?i?tirdiler. Ne için de?i?tirdiler bunu biliyor musunuz? Çalmak için, çalmak için yapt?lar bunu.

?srail politikan ne bana aç?kla diyor? (?nce, Erdo?an'?n ?srail politikas? konusunda tutars?zl?klar?n? gösteren video izlett! V?DEO GERÇEK GÜNDEM'DE OLACAK)

?NCE'DEN ERDO?AN'A ?SRA?L'LE ?LG?L? ZOR SORULAR

1 - ?srail'le gizli anla?ma imzalad?n m?? ?mzalad?n!
2 - ?srail'le petrol ta??mac?l??? devam ediyor mu? Ediyor!
3- ?srail'den tohum almaya devam ediyor musun? Ediyorsun!
4- '?srail mallar?n? boykot etmeyin' diye okul müdürlüklerine yaz? gönderdiniz mi?  Gönderdinizi! 
5- Filistinli Türkiye'ye gelirke vize al?yor, ?srailli Türkiye'ye gelirken vizesiz geliyor.
Ne diye meydanda koftiden konu?uyor?

Erdo?an ne diyor; Bir buzdolab? bir evi kurtar?r, kurtar?r, bir ev bir keki kurtar?r, bir kek bir k?raathaneyi kurtar?r, bir k?raathane seçimde beni kurtar?r diyor.

0 Yorum