gündeminiz
Image
gündem

'Atat?rk sil?eti' g?r?lmeye ba?land?

gündeminiz

Ardahan’?n Damal ilçesindeki Ata Mahallesi Karada? s?rtlar?nda her y?l 15 Haziran ile 5 Temmuz tarihleri aras?nda ortaya ç?kan Atatürk silüeti erken belirmeye ba?lad?. Atatürk’ün silüetini izlemeye gelen vatanda?lar özçekim yapt?. 

?l d???ndan Damal ilçesine gelen vatanda?lar, dün saat 18.00 s?ralar?nda Ata Mahallesi’ndeki Karada? s?rtlar?nda Atatürk silüetinin belirdi?ini gördü. Her y?l 15 Haziran ile 5 Temmuz aras?nda görülen silüetin erken görülmesini f?rsat bilen yerli ve yabanc? turistler, tarihi an? cep telefonlar?na kaydetti. 

Silueti izlemek için seyir alan?na gelen Özgür Murat Ta?tan, "Nihayet yine Damal’da Atatürk’ün silueti belirmeye ba?lad?. Yakla??k bir ay boyunca tüm Türkiye’deki herkesi Mustafa Kemal Atatürk’ün siluetini izlemeye ve seyretmeye bekliyoruz. Yine bizi onurland?ran, gururland?ran bir siluet ve merak eden herkesin buraya gelip görmesini istiyoruz" ?eklinde konu?tu.

0 Yorum