gündeminiz
Image
gündem

28 ?ubat'tan beter

gündeminiz

Milli Görü?’ün yay?n organ? Milli Gazete, bugünkü man?etinde AKP’ye çok sert sözlerle yüklendi.

Milli Görü?’ün yay?n organ? Milli Gazete, bugünkü man?etinde AKP’ye çok sert sözlerle yüklendi.

Haberde, üç ay önce “ailevi nedenleri” gerekçe göstererek istifa eden Saadet Partisi ilçe ba?kan?n?n haberini havuz medyas?n?n çarp?tarak alg? olu?turmaya yönelik verdi?i iddia edildi.

Buna kar??l?k AKP’de meclis üyeli?i yapan Mehdin Ensari’nin “Saadet Partisi’ni destekleyece?im” aç?klamas?n?n ise görmezden gelindi?ine haberde dikkat çekildi.

BELGEL? YALANLAMA GÖRMEZDEN GEL?ND?

 

Milli Gazete, yanda? medyay? ?öyle ele?tirdi:


 
 Hesapl? Bitcoin ticareti
Yaln?zca 100$ Teminat ile Bitcoin'den para kazan?n!
Hesapl? Bitcoin ticareti
 Özel Konut Kampanyas?
Bas?n Ekspres'in kalbinde %20 + %5 indirim f?rsat?. 50 Ay "0" Faiz. Hemen teslim!
Özel Konut Kampanyas?
 Ev Alacaklara ?yi Haber
?? GYO ve Nef’ten tarihi f?rsat. %20 indirim ile ev sahibi olmak için ?imdi ba?vuru yap?n.
Ev Alacaklara ?yi Haber
 Mesa Orman’da lansman
?ehrin merkezinde orman?n sesini dinleyin.
Mesa Orman’da lansman
“Kabinede ve de iktidar partisinin kadrolar?nda Saadet Partisi’ne dil uzatmayan neredeyse kalmad?. Öyle ki her aç?klaman?n aras?na adeta ?ark kurnazl???n?n gere?i olarak mutlaka, ‘Erbakan Hoca’n?n kemiklerini s?zlat?yorsunuz’ sözünü de eklemeyi ihmal etmiyorlar. Gözünü kula??n? iktidar partisine dikmi? olan havuz medyas? ise ‘28 ?ubat Medyas?’ ile yar???r vaziyette.

Geçti?imiz günlerde, Nisan ay?nda ailevi sorunlar?n? gerekçe göstererek istifa eden Saadet Partisi Zile ilçe ba?kan?n?n haberini ?s?tarak ve de çarp?tarak yeniden piyasaya süren havuz medyas?na bu kez devletin resmi ajans? Anadolu Ajans? da e?lik etti. Saadet Partisi Tokat ?l Ba?kanl???’ndan yap?lan belgeli resmi yalanlama ise görmezden gelindi.

Kayap?nar AK Parti Meclis Üyesi Mehdin Ensari, ‘Ak Parti meclis üyesi olarak Diyarbak?r’da yap?lan milletvekilleri listesi resmen Diyarbak?r halk?yla benim partim alay etmi?tir SAADET PART?S?’NDE yeni bir güne? do?uyor, tüm kadim Diyarbak?rl? vatanda?lar?m?z? Saadet Partisi’ne davet ediyorum’ aç?klamas?n? yaparak iktidar partisinde görev yapmas?na ra?men siyasetin parlayan y?ld?z?n? i?aret ederek benzeri nadir görülen bir davran?? sergiledi. Ama Ensari’nin bu ç?k???n? havuz medyas?nda ve Anadolu Ajans?’nda haber olarak görmek nedense mümkün olmad?!”

 

 

 

 

0 Yorum