gündeminiz
Image
gündem

T?neli de?il a??l??? yeti?tirdiler: A?-kapa se?im t?neli

gündeminiz

Y?llard?r y?lan hikayesine dönen ve Manisa'y? ?zmir'e ba?layan Sabucubeli Tüneli dün törenle aç?lm??, Ba?bakan Y?ld?r?m da buradan canl? yay?n yaparak hizmetlerini anlatm??t?. O tünel bugün kapand?!

cumhuriyet.com.tr 
[Haber görseli]Y?llard?r aç?lmas? beklenen Sabuncubeli Tüneli'nden geçen tek ki?i Ba?bakan Binali Y?ld?r?m oldu. Dün yap?lan resmi aç?l???n ard?ndan tünel trafi?e kapat?ld?...

Yerel Manisa 'da Bugün gazetesinin haberine göre, yap?m? y?llard?r y?lan hikayesine dönen ve dün Ba?bakan Binali Y?ld?r?m taraf?ndan resmi aç?l??? yap?lan Sabuncubeli Tüneli yine trafi?e kapat?ld?.

Sabah?n erken saatlerinde Manisa 'dan ?zmir'e gidecek olan vatanda?lar Sabuncubeli Tüneli'nin kapal? oldu?unu görünce tepkilerini sosyal medyadan gösterdi.

Dün yap?lan aç?l???n seçim malzemesi olarak kullan?ld???n? dile getiren vatanda?lar, "Tüneli de?il töreni seçime yeti?tirmi?ler" ?eklinde tweetler att?.

0 Yorum