gündeminiz
Image
gündem

Erdo?an?dan tarihi gaf! ?zal?? referans g?sterdi ama?

gündeminiz

Bugün Tarsus'ta konu?an Cumhurba?kan? Erdo?an, Muharrem ?nce'yi ele?tirirken 80'li y?llara at?fta bulunarak "Komünistler 'köprüleri sataca??z' dedi.
 Özal satt?rmad?" ifadelerini kulland?. Oysa köprüleri satmak isteyen Turgut Özal'd?. Özal'?n özelle?tirme çabalar?na kar?? ç?kan ise dönemin Halkç? Parti Lideri Necdet Calp idi. ?kilinin TRT ekranlar?na da yans?yan özelle?tirme tart??mas? Erdo?an'?n sözleriyle yeniden gün yüzüne ç?kt?.
 Tarsus’ta Turizm Bölgesi ve 600 Yatakl? Devlet Hastanesinin Temel Atma Töreni’nde konu?an Cumhurba?kan? ve AKP Genel Ba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, “Cumhuriyet Halk Partisi, biz gelince y?kaca??z diyor. Öbürü biz sataca??z diyor. Hat?rlay?n birinci köprüyü Süleyman Demirel yapm??t?. O zaman ki komünistler ne diyordu: Biz köprüyü sataca??z diyordu. Rahmetli Özal’da satamazs?n?z diyordu. Ne oldu? Neyi sat?yorsun? Bu millet sizi mezara gömer.” dedi.


Erdo?an: ?imdi ç?km?? Bay ?nce çok da ince de?il ya...


GERÇEK TRT AR??V?NDEN ÇIKTI
Oysa Erdo?an’?n “Komünistler ‘köprüleri sataca??z’ dedi. Özal satt?rmad?” sözleri gerçe?i yans?tm?yor. 22 Ekim 1983’de TRT ekranlar?ndan yay?nlanan ve Türk siyasi tarihine geçen aç?k oturum da bunun en büyük kan?t?. 6 Kas?m 1983’te yap?lan seçimler öncesi siyasi parti liderlerinin konuk oldu?u programda köprü ve otoyollar? satma planlar?n? anlatan Anavatan Partisi (ANAP) lideri Turgut Özal’a özelle?tirme kar??t? tutumuyla tan?nan Halkç? Parti Lideri Necdet Calp, ‘Satamazs?n?z beyefendi satamazs?n?z’ diye tepki göstermi?, Özal da bu sözlere ‘Satar?z karde?im satar?z. Hem de çok iyi satar?z. Alan da ç?kar’ diye kar??l?k vermi?ti.

0 Yorum