gündeminiz
Image
Magazin

TU?BA ?ZAY MEHMET???E ???R G?T?RD???

gündeminiz

?ark?c?, manken ve ?air Tu?ba Özay Suriye s?n?r?na gidip, orada görev yapan Mehmetçi?e moral verdi. Özay, ziyaretiyle ilgili foto?raflar? payla?t? ve ?öyle yazd?:

”Bugün benim için çok anlaml? bir gündü... Hatay’da geçirdi?im bugünümü Mehmetçiklerimize ay?rd?m ve tüm günümü askerlerimizle geçirdim .. Birlikte ?ark?lar söyledik, ?iirler okuduk...

Kütüphaneleri için ?iir kitab?m? arma?an ettim kendilerine .. Gerçekten çok duygulu anlar ya?ad?k .. Hepsi daha 20’lerinde ana kuzular? .. S?n?ra yak?n bölgelerde görev yap?yorlar ..

Hepinizin selamlar?n? ilettim karde?lerimize .. Gerek Hatay ?l Jandarma Alay Komutanl???na gerekse Güzelce Karakolu Komutanl???na bizleri a??rlad?klar? ve karde?lerimizle bulu?turduklar? için sonsuz te?ekkürler

0 Yorum