gündeminiz
Image
gündem

Erdo?an ile Pelin ?ift aras?ndaki bu diyaloglar olay oldu

gündeminiz

Pelin Çift moderatör oldu?u 'Cumhurba?kan? Özel Yay?n?' program?nda Cumhurba?kan? Erdo?an'a sordu?u sorular ve verdi?i cevaplarla ?a??rtt?.

Pelin Çift'in konuya hakim olmamas? ve k?rd??? potlar sosyal medyada çok konu?uldu.

Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, TRT ortak yay?n?ndaki ‘Cumhurba?kan? Özel’ program?nda Pelin Çift ve Fatih Er’in sorular?n? yan?tlad?.

Programda Cumhurba?kan? Erdo?an ve Pelin Çift aras?nda ilginç diyaloglar ya?and?.

Cumhurba?kan? Erdo?an birçok ilde ?ehir hastaneleri yapt?klar?n? söylemesinin ard?ndan Çift’e “Hiç gördün mü gittin mi?” diye sordu. Pelin Çift’in “Evet annemin rahats?zl???ndan dolay? Göztepe’dekine gittim” demesi üzerine Erdo?an, “Gitmedi. O ?ehir hastanesi de?il” dedi.

0 Yorum