gündeminiz
Image
magazin

'Meclis ba?kan? ile k?rs?de ili?kiye girmek istiyorum'

gündeminiz

Ukraynal? gazeteciden herkesi ?a?k?na çeviren istek.

Ukraynal? gazeteci Yaroslav Koba, Ukrayna Yüksek ?uras?'nda kameralar önüne geçip yeni seçilecek genç bir meclis ba?kan?yla cinsel ili?kiye girmek için milletvekili olmak istedi?ini belirtti. Güzel gazetecinin bu aç?klamas? Ukrayna'da ?a?k?nl?k yaratt?.

Geçti?imiz gün kameralar kar??s?na geçip samimi itiraflarda bulunan Ukraynal? gazeteci Yaroslav Koba, herkesi ?a?k?na çevirecek bir aç?klama yapt?.

“KÜRSÜDE C?NSEL ?L??K?YE G?RMEK ?ST?YORUM”

Güzel gazeteci Yaroslov Kaba, neden milletvekili olmak istedi?ini k?saca aç?klad?. Yaroslov Kaba, ‘?uan ki meclis ba?kan?  Andriy Parubiy’in yerine gelecek olan genç ve yeni meclis ba?kan?yla cinsel ili?kiye girmek için milletvekili olmak istiyorum‘ dedi.

Kaynak: 'Meclis ba?kan? ile kürsüde ili?kiye girmek istiyorum'

 

0 Yorum