gündeminiz
Image
gündem

Erdo?an g?nde 6 milyon harc?yor

gündeminiz

Örtülü ödenekten ilk 4 ayda 747 milyon lira harcanmas? muhalefetin tepkisini çekti. Konuyla ilgili ?Y? Parti Ba?kan Yard?mc?s? Lütfü Türkkan Twitter hesab?ndan aç?klama yapt?.Örtülü ödenekten 4 ayl?k dönemde 747 milyon lira harcanmas?na muhalefetten tepki geldi. Konuyla ilgili Twitter hesab?ndan aç?klama yapan ?Y? Parti Ba?kan Yard?mc?s? Lütfü Türkkan,"2018 y?l?n?n ilk 4 ay?nda örtülü ödenekten 747 milyon lira harcad?. Bu da demektir ki; resmi harcamalar d???nda her gün 6 milyon 225 bin lira harcam?? Cumhurba?kan?." ifadelerini kulland?. 
Kaynak Yeniça?: Erdo?an günde 6 milyon harc?yor 

0 Yorum