gündeminiz
Image
medya yazarları

Orhan U?URO?LU: AKP ka??kla verdi kep?eyle geri ald?

gündeminiz


Asgari ücret azami eziyet oldu ki size rakamlarla anlatay?m.31 Aral?k 2017'de asgari ücret 1.400 lira idi.Dar gelirli, açl?k s?n?r? alt?nda ya?am sava?? veren asgari ücretli insanca geçim art??? bekliyordu.

AKP lütfedip 200 lira zam yapt?.1 Ocak 2018'den itibaren 1.600 lira oldu.Tek sahibi olan yanda? ve yalaka medya, "büyük zam, asgari ücretli ya?ad?, tebrikler AKP hükümetine" diye man?etler att?.5 ay geçti ve yeni asgari ücretin belirlenmesine daha 7 aydan fazla olmas?na ra?men gelin görelim ki kaç liraya dü?tü?

Hesab? da birlikte yapal?m.1 Ocak 2018 asgari ücret 1.600 lira Amerikan dolar? 3.75 lirayd?.Asgari ücretli o gün 426 dolar al?yordu.Geldik 16 May?s 2018'e.Asgari ücret 1.600 lira Amerikan dolar? 4.45 lira.Asgari ücretli 15 May?s 2018 tarihinde ancak 359 dolar alabildi.

Fark ne kadar?67 dolarc?k.Asgari ücretli 5 ayda 1.600 liras?ndan ne kadar kaybetti?Tam 298 Türk liras?.Ç?k 1.600 liradan.1.302 lira kal?yor ama her ay da dü?meye devam ediyor dolar artt?kça.Ta 31 Aral?k 2016 tarihinde belirlenen 1.400 liral?k asgari ücretten dahi geriye dü?tü.

Sorumlusu kim?Recep Tayyip Erdo?an ve 16 y?ld?r tek ba??na iktidarda olan AKP'dir.Benzine, mazota, gaza, peynire, zeytine, yumurtaya, ete, kuru fasulyeye, so?ana, patatese, Bekir Co?kun'un yazd??? domatese "otomatik dolar zamm?."Asgari ücretliye ise otomatik dolar indirimi.

Bu tablo ?unu net gösteriyor.Asgari ücret, azami eziyet oldu.Emekliler ne durumda?Ya memurlar?n, emeklilerin ve di?er çal??anlar?n durumu nedir?Vallahi de billahi de çok ac?kl? çok.1 Ocak'ta 1.000 lira alan emeklinin maa?? 1.040 lira oldu.Kur 3.75 idi ve 266 dolar alabiliyordu.

Dolar bugün 4.45 olunca garibim emeklinin maa?? 233 dolara dü?tü.Tam 33 dolar yani 147 lira kaybetti.SONUÇ: 40 lira zam ald? maa?? 1.040 lira oldu y?lba??nda ama 5 ay sonra maa?? 893 liraya dü?tü.Memurlar ne durumda?

1 Ocak'ta 2.000 lira olan memurlar?n maa?? 2018 zamm? ile 2.080 lira oldu. Yukar?daki dolar hesab? ile bugün maalesef 1.786 liraya dü?tü.Zarar?: 294 lira1 Ocak'ta 4.000 lira olan memurlar?n maa?? 2018 zamm? ile 4.160 lira oldu yukar?daki dolar hesab? ile bugün maalesef 3.470 liraya dü?tüZarar?: 690 liraAc? tabloBu tablonun ac? sonucunu da çareyi de, ?Y? Parti Genel Ba?kan? Meral Ak?ener aç?klad?.Ak?ener, "4,5 milyon vatanda? kredi kart?, bireysel kredi ve kredili mevduat hesab?n? ödeyemedi?i için zor durumda de?il, feci durumda ya?am sava?? veriyor" dedi.

Ve çareyi de söyledi:"4.5 milyon vatanda??m?z?n borçlar?n? sat?n alaca??z."Çözüm budur, vatanda?a verilen de?er de budur.

MERAL AK?ENER'E ÇA?RIMDIR:
Annesin, babaannesin ve Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurba?kanl???na adays?n Meral Abla.Gel asgari ücretten vergiyi kald?r.Gel benzine, mazota, gaza, peynire, zeytine, yumurtaya, ete, kuru fasulyeye, so?ana, patatese gelen, "otomatik dolar zamlar?" gibi sen de ?unu yapaca??n? aç?kla.Asgari ücreti de memur maa?lar?n? da, emekli maa?lar?n? da "Dolara endeksli yapaca??m" diye ç?k meydanlara.??çiyi, memuru, emekliyi enflasyon canavar?ndan, fakirlikten, açl?ktan kurtarman?n formülü budur.

"Medeniyet yolunun ta?lar?n? sadece cesurlar dö?er" diyor büyük takdir al?yorsun."Yüzünü güne?e dön Türkiye" slogan?n ile anl?yoruz ki i?çiye de memura da emekliye de 24 Haziran'da ?Y?'L?K vadediyor ve gönüllere taht kuruyorsun.

Fakir, fukaray? da, emekli ve memuru da esnaf? ve tüccar? da sanayici ve i? insanlar?n? da merhametli ANA YÜRE?? ile kucaklaman? bekliyor 16 y?ld?r inim inim inleyen bu çileke? M?LLET. 
Kaynak Yeniça?: AKP ka??kla verdi kepçeyle geri ald? - Orhan U?URO?LU 

0 Yorum