gündeminiz
Image
gündem

FET? davas?nda "Ar?n? ve ?elik tan?k olarak dinlensin" talebi

gündeminiz

Bursa’da, FETÖ soru?turmas? kapsam?nda haklar?nda dava aç?lan, aralar?nda Bursa eski Valisi ?ahabettin Harput’un da bulundu?u san?klar?n yarg?lanmas?na devam edildi. Harput, eski Bakanlar Bülent Ar?nç ve Faruk Çelik'in tan?k olarak dinlenmesini talep etti

Bursa Cumhuriyet Savc?l???nca aralar?nda eski Bursa Valisi ?ahabettin Harput'un da bulundu?u 14'ü tutuklu 60 san???n Bursa 8’inci A??r Ceza Mahkemesi’ndeki yarg?lamalar?na devam edildi. Haklar?nda, 'Silahl? terör örgütü yöneticisi olmak' ve 'Terörizmin finansman?n önlenmesi hakk?ndaki kanuna muhalefet' suçlar?ndan 20 y?la kadar hapis cezas? istenilen san?klar, yöneltilen suçlamalar? bir kez daha reddetti. 

Duru?maya, tutuklu bulundu?u Kand?ra F Tipi Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bili?im Sistemi (SEGB?S) ile kat?lan ?ahabettin Harput,  Ba?bakan eski Yard?mc?s? Bülent Ar?nç ile G?da Tar?m ve Hayvanc?l?k eski Bakan? Faruk Çelik'in bir sonraki duru?mada tan?k olarak dinlenmesini istedi.  Yarg?lamay?, ileri bir tarihe erteleyen mahkeme heyeti, ?ahabettin Harput'un, Bülent Ar?nç ile Faruk Çelik'in tan?k olarak dinlenme talebini reddetti. 

Tutuklu san?klardan Ayhan Kand?ral ile Osman Üstünal'?n adli kontrol ?art?yla serbest b?rakan mahkeme, yurt d???na ç?k?? yasa?? bulunan ve Brezilya'ya gitmesi gerekti?ini belirten tutuksuz san?k Mehmet Kazangil'in, 100 bin TL kefalet kar??l???nda, 10 günlü?üne yurt d???na ç?kmas?n? kararla?t?rd?. 
Kaynak Yeniça?: FETÖ davas?nda "Ar?nç ve Çelik tan?k olarak dinlensin" talebi 

0 Yorum