gündeminiz
Image
gündem

Muharrem ?nce?den ihale ??k???

gündeminiz

CHP'nin Cumhurba?kan? aday? Muharrem ?nce, kat?ld??? bir TV program?nda 24 Haziran seçimlerine ve ülke ekonomisine ili?kin aç?klamalar yapt?. Bir gazetecinin ihalelerle ilgili sorusuna ?nce, "Bütün ihaleleri gözden geçirece?im" dedi.

Muharrem ?nce FOX TV’de kat?ld??? programda gazetecilerin sorular?n? yan?tlad?.

?LG?L? HABER?nce'den Akar'a sert tepki: Seçilirsem o yap?daki insanlarla çal??mam!
?nce'den Akar'a sert tepki: Seçilirsem o yap?daki insanlarla çal??mam!
Bir gazetecinin “Köprülerden bahsederken fiyatlar çok fahi? ve hükümette bunlar?n suç orta?? demi?tiniz, köprülerle ilgili anla?malar? gözden geçirecek misiniz, ihalelerle ilgili ne yapacaks?n?z?” sorusuna ?nce, “Bütün ihaleleri tekrar gözden geçirece?im” cevab?n? verdi.

0 Yorum