gündeminiz
Image
gündem

Saray?n vetfac?s? Hayrettin Karaman: Bald?z ile evlenmek caizdir

gündeminiz

 
?lahiyatç? Hayrettin Karaman, bir soruya verdi?i yan?tta kar?s? ölen ya da bo?anm?? olan bir erke?in bald?z? ile evlenebilece?ini söyledi. Karaman, bir ki?inin abladan vazgeçip k?z karde?ine talip olabilece?inin de dinen uygun oldu?unu savundu.
Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre ilahiyatç? Hayrettin Karaman, ki?isel web sitesinde "Bir görücü meselesi oldu, önce ablam için geldiler ablam?n bir ba?kas?yla görü?tü?ünü ö?renince daha sonra ayn? ki?i benim için geldi… ?slami aç?dan bir problem olur mu?" ?eklindeki bir soruya cevap verdi.

Karaman'?n bu soruya cevab? ?öyle oldu:
"Bir problem olmaz. Ablan?z? isteyip bu olmay?nca, onunla evlenemeyece?i ortaya ç?k?nca sizi isteyebilir. E?er ablan?zla evlenmi? olsayd?, onunla evli bulundu?u sürece sizinle —ikinci bir e? olarak- evlenemezdi, iki k?z karde?i ayn? zaman içinde birden almak, nikahlamak caiz de?ildir. Ama mesela ölmü? bir kad?n?n k?z karde?i ile (yani bald?z ile) evlenmek caizdir. Vaktiyle ablan?zla evlenmi? bir kimse bile —o ölünce veya bo?an?nca- sizinle evlenebiliyorsa, ablan?z? istemi?, fakat onunla evlenmemi? birinin sizi istemesinde ve evlenmenizde elbette bir sak?nca olmaz."

0 Yorum