gündeminiz
Image
gündem

Adil ?ks?z'? AK Partili Vekil ve Belediye Ba?kan? ka??rm??

gündeminiz
Adil Öksüz?ün kaç???nda AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Kökta? ve AK Parti Samsun ?lk Ad?m Belediye Ba?kan? Erdo?an Tok?un rol ald??? iddia edildi.
 
A+A-
 
15 Temmuz darbe giri?iminin ertesi günü Ankara Kazan’da gözalt?na al?nan, ancak ?aibeli bir ?ekilde serbest b?rak?ld?ktan sonra s?rra kadem basan Adil Öksüz’le ilgili yeni iddialar gündeme geldi. Öksüz’ün K?rg?zistan’da oldu?u ve Kanada’ya gitmeye çal??t??? belirtiliyor.
 
 
 
‘FETÖ’nün Hava Kuvvetleri imam?’ oldu?u öne sürülen ve darbe giri?imini yönetti?i gerekçesiyle müebbet hapisle yarg?lanan Adil Öksüz’le ilgili Ayd?nl?k gazetesi bugün “Adil Öksüz AKP’li vekilin arac?yla kaçt?” man?etiyle ç?kt?.
 
 
Haberde, Öksüz’ün kaç???nda AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Kökta? ve AK Parti Samsun ?lk Ad?m Belediye Ba?kan? Erdo?an Tok’un rol ald??? iddias?na yer verildi.
 
 
 
Ayd?nl?k’?n söz konusu haberi ?öyle:
 
 
“Ayd?nl?k’?n ula?t??? kaynaklar, Adil Öksüz’ün Samsun’un Ye?ilyurt Liman?’ndan yurtd???na kaçt???n? söyledi. Daha ilginç olan? Adil Öksüz’ün Samsun’a nas?l geldi?i. Kaynaklar, Öksüz’ün Samsun’a AKP Samsun Milletvekili Fuat Kökta?’a ait bir araç ile geldi?ini yine ayn? araçla Samsun ?lk Ad?m Belediye Ba?kan? Erdo?an Tok’un evine gitti?ini iddia etti. Ayd?nl?k’a bilgi veren istihbarat ve emniyet kaynaklar?na göre, bu evde belli bir süre kalan FETÖ’cü Öksüz, Samsun’daki Ye?ilyurt Liman? üzerinden kaçt?. Samsun’dan Batum’a geçen Öksüz oradan da K?rg?zistan’a geçti. Halen K?rg?zistan’da sakland??? ifade edilen Öksüz’ün Kanada’ya geçemeye çal??t??? da gelen bilgiler aras?nda.
 
 
SAVCI, BA?KANA GÖRÜNTÜLER? GÖSTERD?
 
Bu geli?melerin ard?ndan Samsun’da bir Cumhuriyet Savc?s? Adil Öksüz’ün evinde kald??? iddia edilen Erdo?an Tok’u ifadeye ça??rd?. Kaynaklar olay? ?öyle anlatt?: ‘Belediye ba?kan? iddialar? kabul etmedi. Savc? belediye ba?kan?n?n önüne, Adil Öksüz’ün AKP Milletvekili Fuat Kökta?’?n arac? ile Tok’un evine geldi?i MOBESE görüntülerini koydu. Bunun üzerine Tok, ifadesinde ‘Bana gönderildi?inde bu ki?inin Adil Öksüz oldu?unu bilmiyorum’ dedi. Bu geli?meden sonra olay?n üzeri kapat?ld?.’
 
 
?DD?ALAR SORULDU
 
Konuyla ilgili Fuat Kökta?’? arad?k. Kökta?’?n telefonunu açan dan??man?, vekilin bir toplant?da oldu?unu, konuyla ilgili iddialar?n as?ls?z oldu?unu, Samsun’da baz? çevrelerin menfaat ili?kilerinden dolay? buna benzer iddialar? ortaya att???n? ve hepsini de mahkemeye verdiklerini söyledi. ?lk Ad?m Belediye Ba?kan? ise telefonumuza yan?t vermedi.”
 
 
YEREL BASIN YAZMI?TI
 
Öte yandan Samsun’da yerel bas?n da daha önceden benzer iddialar? sayfalar?na ta??m??t?. Yerel internet sitesi olan Forahaber, 1 Kas?m 2016 tarihinde ?öyle bir haber yapm??t?: “Halen firarda olan ve hakk?nda yakalama karar? ç?kart?lan Durmu?o?lu’nun FETÖ imam? Adil Öksüz ile birlikte Ye?ilyurt Liman?’ndan kaçt??? iddia ediliyor.”
 
Samsun Haber ise 1 Eylül 2016 tarihinde olayla ilgili ?öyle bir haber yapm??t?: “Darbe giri?iminin ard?ndan her yerde aranan FETÖ’nün karakutusu Adil Öksüz en son Sakarya’da görülmü?tü ve ondan sonra izini kaybettirmi?ti. ?ddialara göre Adil Öksüz, Samsun’a gelerek bir siyasetçinin himayesinde bir süre sakland?ktan sonra deniz yoluyla Batum’a götürüldü. Adil Öksüz’e yard?m yatakl?k eden siyasetçinin konuyla alakal? olarak ifadesinin al?nd??? da ö?renildi.” Kaynak: Adil Öksüz'ü AK Partili Vekil ve Belediye Ba?kan? kaç?rm??! 

0 Yorum