gündeminiz
Image
medya yazarları

?Ekme?ini yedi?imiz Atat?rk?e sald?rd???m?z kadar ?srail?e sald?rsayd?k??

gündeminiz

YURT yazar? ?smet Orhan, “Fark?nda m?s?n?z? Ey Müslümanlar! Katili, katile ?ikâyet etti?imiz sürece, bozuk oyuncaklar pe?inde ko?an zekâs?z çocuklar gibiyiz” dedi.

 ‘Ekme?ini yedi?imiz Atatürk’e sald?rd???m?z kadar ?srail’e sald?rsayd?k…’

YURT yazar? ?smet Orhan, Ekme?ini yedi?imiz Atatürk’e sald?rd???m?z kadar, Katil besleme evlat ?srail’e sald?rsayd?k, bugün Müslümanlar ölmeyecekti” ifadelerini kulland?.

Orhan, ‘Besleme evlat ?srail’ ba?l???yla yay?mlanan yaz?s?nda, “Baba Britanya krall???, ana Amerika Birle?ik Devletleri, Besleme evlat ?srail” dedikten sonra ?unlar? kaydetti:

“Baba Britanya, Cumhurba?kan?m?z? ça??rd?...

Niye ça?r?ld?k biliyor musunuz?

ABD ile 12,5 milyar dolar... Fransa ile 7,5 milyar dolar...Rusya ile 24,5 milyar dolar sözle?meler imzalad?k...

Eee... ?imdi s?ra ?ngiltere’de... Ana Amerika, ?srail’de “elçilik” açt?...

Besleme evlat ?srail, müslümanlar? öldürdü...

‘HURAFELERDEN MEDET UMDUK’

Biz Müslümanlar, evelemeden gevelemeden bir ?eyi kabullenelim...

Bu dünyada, hurafelerden... Öteki dünyada, hurilerden medet umduk...Pozitif bilimlere kap?y? kapat?p, gerçeklerle yüzle?mekten kaç?nd?k...

Bu yüzden de, kendi hatalar?m?zdan dolay?, dünyan?n gerisinde kald?k...

Yine bu yüzden, Atatürk sonras?nda bizi, ya ABD dizayn edip yönetti, ya da ba?kalar?...

Hani derler ya! Arkada??n? söyle senin ne mal oldu?unu söyleyeyim... Bizde bir TBMM Ba?kan? var ki! Evlere ?enlik...

‘KIZINI EMANET ETT???N ADAMIN…’

Ba?kana soru yöneltmi?ler! Damad?n?z FETÖ’den firari mi?

Ba?kan demi? ki; onu ben bilemem...

Yahu Ba?kan, K?z?n? emanet etti?in adam? ve yerini bilmedi?ini söylüyorsun, Ama biz sana Meclisi emanet ettik... Ne olacak ?imdi?

Bir de Devlet Bahçeli’miz var...

Yirmi y?ld?r ülkenin kaderiyle nas?l oynanaca??n? en iyi yine kendisi biliyor... Nerden bildi?i meçhul...

Neyse günümüze bakal?m...

Tayyip Bey’den hesap soraca??m diyor... Cumhurba?kan? aday?m Tayyip Erdo?an diyor...

Tayyip Bey’e oy vermeyenler FETÖ’cüdür diyor... Af ç?ks?n diyor, Tayyip Bey gündemimde yok diyor...

Her gün de?i?ip, her gün yeni bir ?ey söylüyor...

Kime, neye, nereye hizmet etti?ini bilen varsa a?k olsun...

‘KAT?L? KAT?LE ??KAYET ETT???M?Z SÜRECE…’

Fark?nda m?s?n?z? Ey Müslümanlar!

Katili, katile ?ikâyet etti?imiz sürece,

Bozuk oyuncaklar pe?inde ko?an zekâs?z çocuklar gibiyiz...

Her yerde, her ?eyde böyleyiz ne yaz?k ki!

?ç politikada, d?? politikada, ekonomide, sanatta, sporda, siyasette, ahlakta, dinde...

Ekme?ini yedi?imiz Atatürk’e sald?rd???m?z kadar,

Katil besleme evlat ?srail’e sald?rsayd?k,

Bugün Müslümanlar ölmeyecekti...

Bahçede kavga edip,

Salonda mal? bölü?üp,

Oda da sevi?ince...

?nsan?n akl?na ?u soru gelmiyor de?il...

Yoksa biz, gizli Siyonist miyiz???”

YURTGAZETES?

0 Yorum