gündeminiz
Image
medya yazarları

Vaat! -T?rk Uzay Kurumu kurulacak denildi?inde

gündeminiz

“Mars’taki suyla abdest al?n?r m??” tela??na dü?mü?tü bile ahali. Haliyle abdest denince halveti dü?ünüp “yerçekimsiz ortamda nas?l sevi?ilir? diye tart???rken “Uzay meki?i yap?yoruz” billboardlar? çoktaaan kald?r?lm??t? bile.

-Yerli ve milli uça??m?z? yapaca??z, yap?yoruz, yapt?k i?te göklerde diye zaman kipleriyle milleti uyuturken hayat?nda hiç uça?a binmemi? adam
“Ya nerede yap?l?yor bu uçak?” diyecek de?ildi ya…
Millet “Hülogg” diye ba??r?rken Fransa’dan gayri milli uçaklar çoooktan sipari? edilmi?ti bile!

E yolcu uça?? yapan sava? uça?? yapmaz m??
Ver gaz?…
Siz ‘helikopteri, füzeyi, tüfe?i de biz yapaca??z’ deyip,
vatanda? da Alman tank?n?n egzozunu ti?örtle t?karken; F-16’lar, helikopterler, ak?ll? mühimmatlar için ABD’ye çoktaan teslim olunmu?tu bile!

Kadro vaadiyle ter döken ta?eron i?çiler, mülakatta ‘E?k?ya dünyaya hükümdar olmaz’ dizisinin karakterlerini ve Tayyip Erdo?an’?n torunlar?n? saymakla u?ra??rken yanda? sendikalar çooktaan kadrolara hakim olmu?,

f?trat?nda ölüm olan i?çiler çooktann ölmü?tü bile…

Ölüm demi?ken…
“Analar a?lamayacak” t? vaat.
Me?er; ‘Art?k sadece asker analar? a?lamayacak’m??.
Teröristleri k?rm?z? hal?yla kar??layanlar ‘terörle müzakere edilmez’ diyenleri terörist ilan etti?inde garda, havaalan?nda, parkta, durakta, otobüste..
Çoluk çocuk, genç ya?l? -manidar zamanlarda- çoktan ölmü?tü bile…

Davuto?lu foto?raflar? vard? afi?lerde hat?rlay?n..
“Yerli araba yap?yoruz”
“Elektrikli otomobil üretiyoruz”
Millet ‘ilk yerli otomobilin ad? ne olsun?’ tela??na dü?mü?, o arada elektri?e ha??rt diye yüzde 10 zam gelmi?ken, Davuto?lu arabas?ndan el sallayarak çoktaaan gitmi?ti bile!

-Türban sorununu biz çözece?iz diye ahali laiklik elden gitti -gidiyor diye oyalan?rken okullar niteliksiz diye çoktan ay?rm??,

-D?? politika güç, lider, dünya devi, one minute ?i?irmeleri, man?etleri süsleyip, ahali perdelere kefen niyetine sar?l?rken;
?srail’le çoktan anla?ma yap?lm??,
askerlerin kafas?na çuval geçirilmi?,
Süleyman ?ah Türbesi çokktaan ta??nm??t? bile…

??sizlik, yoksulluk, yolsuzluk…
Çocu?unun cebine iki kuru? harçl?k koyamayan vatanda?, “anam?n diz kapa??ndan sahiden tahrik olur muyum?” diye nefsini sorgularken…
Evdeki para sayma makinalar?na, yazl?ktaki dolarlara, ayakkab? kutusundaki paralara, milyar dolarl?k saatlere çoktaann “kumpas karde?im” denmi?ti bile.

Garip gureba mazlum için orda burda a?lay?p “Mavi Marmara’n?n hesab?n? soraca??z” dedi?inizde vatanda? “Referandumda hay?r dersek din elden gidermi?” safsatalar?yla kuzu gibi sand??a gitti?inde çoktaaan “Yard?m ederken bana m? sordunuz?” denmi?,
Deniz Feneri yard?m paralar? çooktann cukkalanm??t? bile…

“OHAL kalkt? köyümde özgürce ya??yorum” diyen amcam…
“Özgürlük, e?itlik, adalet..” diyen karde?im..
“OHAL’i istemeyen teröristtir” laf?yla oyalan?rken,
Olimpiyat?na para basan, okuluna arsa veren,
Kurban?na ba??? yapan, kamuya atamalar? yapan bizmi?iz gibi, önüne gelen FETÖ’cü ilan edildi?inde “Hocam ne olur dön” diye a?layanlar çooktann “Kand?r?ld?k” demi?,

??lerine gelmeyene ‘metal yorgunu’ denmi?ti bile…

 

***

Velhas?l,
?nce herkese ev verecekmi?, Ak?ener bütün borçlar? silecekmi?…de
“Senin milletin bu vaatleri yutmazm??…”

Yutar be Reis bu millet neleri yutmad? ki!

Yeliz KORAY/ABCGAZETES?

0 Yorum