gündeminiz
Image
gündem

AKP'nin yapamad???n? ?srail yapt?

gündeminiz

?srail Tar?m Bakan? Uri Ariel, Türkiye'den tar?m ürünleri ithalat?n? dondurdu?unu aç?klad?... ?srail Tar?m Bakan? Uri Ariel, Türkiye'den tar?m ürünleri ithalat?n? dondurdu?unu aç?klad?. Karar?n? Twitter'dan duyuran Ariel, "?ki yüzlü bir ?ekilde ?srail'e ahlak dersi vermeye çal??an bir ülkeye destek olmayaca??z" dedi.

Ariel Tweetinde, “Tar?m Bakan? olarak, bugün Türkiye'den tar?m ürünlerinin ithalat?n? dondurma talimat? verdim. ?ki yüzlü bir ?ekilde ?srail'e ahlak dersi vermeye çal??an bir ülkeye destek olmayaca??z. ?srail güvenlik güçleri ve IDF askerleri ?srail vatanda?lar?n? savunurken Erdo?an tüm dünyaya ö?üt veriyor ve HAMAS gibi terör örgütlerini finanse ediyor” ifadelerini payla?t?.

odatv

0 Yorum