gündeminiz
Image
gündem

Abd?llatif ?ener'in Kud?s ?ng?r?s? sosyal medyan?n g?ndeminde

gündeminiz

Dünya ?srail’in, ABD Büyükelçili?inin Kudüs’e ta??nmas?n? protesto eden Filistinlilere yönelik yapt??? katliama tepki gösteriyor...

Dünya ?srail’in, ABD Büyükelçili?inin Kudüs’e ta??nmas?n? protesto eden Filistinlilere yönelik yapt??? katliama tepki gösteriyor.

Türkiye ise tepkisini diplomatik seviyede tutarak üst düzey aç?klamalar?n?n d???nda herhangi bir yapt?r?m karar? almad?. Sosyal medyada ise ?srail’e yönelik sert tepkiler gösterilirken, eski Ba?bakan Yard?mc?s? Abdüllatif ?ener’in 7 sene önce yapt??? aç?klamalar gündeme oturdu.

CNN Türk’te, Enver Aysever’in sundu?u “Ayk?r? Sorular” programda ?ener, "Bunu yaz?n bir tarafa. Kudüs'ü Ba?kent yapacaklar ve ?srail'in Kudüs'ü ba?kent yapmas?na yönelik geli?meleri ortaya ç?karan, bu yolu açan ve destekleyen Erdo?an'd?r" ifadelerini kullanm??t?.

Sosyal medyada ise Demirören Holding'e sat?lan CNN Türk'te bu sözlerin art?k yay?nlanamayaca?? ele?tirisi yap?ld?.

video

0 Yorum