gündeminiz
Image
gündem

Abd?llatif ?ENER: Art?k Kud?s ?srail'in ba?kenti

gündeminiz

AKParti kurucusu Abdüllatif ?ENER: Sahi Sn Erdo?an Kudüs’ü Filistin Devleti’nin ba?kenti yapm??t?(!). Ne oldu? Türkiye’nin Filistin Büyükelçili?i nerde?

Bugün ABD Büyükelçili?i Kudüs’e ta??n?yor.
Art?k Kudüs ?srail’in ba?kenti!
Sahi Sn Erdo?an Kudüs’ü Filistin Devleti’nin ba?kenti yapm??t?(!). Ne oldu? Türkiye’nin Filistin Büyükelçili?i nerde?
Ah ?u Müslüman liderler...
Bunlar?n deste?iyle, ABD-?srail OrtaDo?u’yu i?gal ediyor...
twetter hesab?ndan payla?t?

0 Yorum