gündeminiz
Image
Turizm

ESK?C?LER KONA?I N?S OTEL

gündeminiz

20-24 Nisan tarihleri aras?nda Bo?aziçi Gezginler Toplulu?unun gezginleri olarak grup ba?kan? Prof. Dr. Övgün hocam?z?n liderli?inde son u?rak yerlerimizden E?irdir’e geldik. E?irdir çok güzel ve etkileyici bir yer. 
Gece konaklayaca??m?z Eskiler Kona?? Nis Butik Otele geldik. Çarp?ld?m. Bir eski konak yenilenmi?. Otele giri? yapmak için içeri girdi?inizde mis gibi gül kokuyor. Güler yüzle kar??lay?p otele giri?inizi  yap?yorlar. 
Kona??n küçük ama çok ?irin bak?ml? bir bahçesi var. Sedirde oturdu?unuzda gölün mis kokusu ve çiçek kokusu ile huzur buluyorsunuz. Otelin bahçe kap?s?ndan ad?m att???n?zda ince bir zevk ve özenle yap?larak dö?endi?ini görüyorsunuz. Sanki bir zaman makinesi ile geçmi?e gidiyorsunuz.
 Kap? kolundan hal?s?na,koltuklar?na, duvardaki lambas?na, koridorlardaki ,odalardaki, ortak alanlardaki zevk sizi hemen etkisi alt?na al?yor. Beni çok etkiledi. O kadar dinlendirdi ki.Ve sanki ba?ka boyut, ba?ka zamana gittim. Huzur buldum.

Odadaki yatak ve özellikle yast?klar o kadar rahat ki bebek gibi uyuyorsunuz huzurla. Balkar’dan esen yelin, E?irdir Gölünün temiz havas?n?n da etkisi vard?r mutlaka. 
Otelde ortak alanlar mis gibi gül kokuyor mis gibi.

Sabah uyan?p odadan ç?kt???mda kendimi evimde gibi hissettim. Odamdan koridora ç?kt?m. A?a??dan mis gibi kahvalt? kokusu geliyordu. Kahvalt? için terasa ç?kt???mda kar??da Balkar Da?? ve  Göl ‘’günayd?n , ho?geldiniz ‘’ diyordu. 
Sabah 23 Nisan Bayram?m?z, bayram mutlulu?u yerin mutlulu?u katmerledi mutlulu?umu…
Aç?k büfe yok yok. Harika !  
Yerel peynirler , reçeller, tereya?, çay mis gibi. Mutfakta temiz, güler yüzlü kad?nlar haz?rl?yorlar görüyorsunuz çal??t?klar? alan p?r?l p?r?l.. Yüzleri gülen, güleç sevgi dolu insanlar.

Taba??ma yiyeceklerimi al?p terasa oturdu?umda huzurlu ve mutluydum. 

Gezginler hepimiz gezi liderimiz Övgün Hocam?zla keyifle kahvalt?m?za ba?lamadan Otel Müdürü Mehmet Demirel gelerek bizlerin bayram?n? kutlayarak otelle E?irdir’le ilgili bilgiler vererek afiyet olsun dedi. Güler yüzü ile. Övgün Hocan?n her gezi öncesinde oldu?u gibi bu gezi öncesi de haz?rlad??? ve gezi öncesi tüm gezginlere da??tt??? Göller Bölgesi kitab?n? Övgün Hoca hediye edince ?a?k?nl???n? ve hayranl???n? gizleyemedi. ?lk defa böyle bir çal??ma gördü?ü söyledi. Bo?aziçi Gezginler Grubunu da ‘’örnek gezginler ‘’ olarak niteledi. Gurur duyduk.
Sabah kahvalt?m?z? Balkar da??n?n doruklar?ndaki karlara ve gölün mavi ye?il o güzel rengine bakarak yapt?k sevgiyle sohbetle…
Sonras?nda gezimize devam için yola revan olurken sevgi ile u?urland?k… 
Gezginler otelden yöreye ait gül ürünlerini almadan ç?kamad?.. Mis gül kokusu ve mis gibi güzel an?lar? yan?m?za alarak ayr?ld?k..
Nis Otel haf?zama tekrar gidilmesi ve daha uzun kal?nmas? gerekli olan bir otel olarak kaz?nd?.

Dostlar?ma, gezmeyi sevenlere, gezmek ve görmek isteyen gezginlere ne olursa olsun yollar?n? E?irdir’e ç?karmalar?n? ve Eskiciler Kona?? Nis Otel de kalmalar?n? öneririm.
Nis Otel için ileti?im bilgilerini ve detaylar?n? ve foto?raflar?n? görebilece?iniz linkini de payla??yorum. Mutlulukla huzurla yolunuz E?irdir’e ç?ks?n..

Nis Otel Adres: Seydim Mahallesi Kaynak Sokak No.19 E?irdir/Isparta, 32500 E?irdir
Telefon: (0246) 333 20 16

Sitare Be?e ?nce

0 Yorum