gündeminiz
Image
Tarihe not

Neden, Cumhurba?kan? adaylar?ndan AKIL SA?LI?I YER?NDED?R raporu istenmez"

gündeminiz

65 ya??n? dolduran vatanda?tan tam te?ekküllü hastenelerden, ak?l sa?l??? yerinde mi diye sa?l?k raporu istenirken  neden cumhurba?kan? adaylar?ndan sa?l?k raporu istenmez?


Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden,  ülkenin gelece?i için kararlara imzas?n? atan cumhurba?kan? aday?,  ??ZOFREN, EP?LEPS?  gibi hastal?klar?  varsa...


Türkiye Cumhuriyeti,  ak?l sa?l??? yerinde olmayanlara teslim edilecek kadar basit midir?


Ba?ta, CHP'nin aday? Muharrem ?NCE'nin tam te?ekküllü bir hastaneden  ak?l sa?l??? yerindedir raporu  alarak  örnek olmal?d?r.
Asl?nda, milletvekili adaylar?ndan, parti ba?kanlar?ndan da bu rapor istenmelidir.


Celil Cengiz ÇOLAK
GUNDEM?N?Z.COM

 

0 Yorum