gündeminiz
Image
Spor

Be?ikta? Erdo?an'? dinlemedi

gündeminiz

Erdo?an'?n devreye girmesine ra?men, sahaya ç?kmaman?n "faturas?n?n" Be?ikta?'a nas?l ç?kaca?? merak konusu...

Ziraat Türkiye Kupas? yar? final rövan? maç?nda Fenerbahçe, Be?ikta?'? 19 Nisan'da Ülker Stadyumu'nda konuk etmi?ti. Mücadelenin hakemi Mete Kalkavan taraf?ndan 57'nci dakikada skor 0-0 iken saha olaylar? sebebiyle tatil edilen derbiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kar??la?man?n yar?da kald??? andaki ?artlar ile seyircisiz oynanmas?na karar vermi?ti. Be?ikta? Kulübü de ya?anan geli?meler üzerine kar??la?maya ç?kmama karar? alm??t?. dün 20.30'da ba?lamas? planlanan maça siyah beyazl? tak?m?n ç?kmamas? üzerine hakem Mete Kalkavan, 15 dakika bekleyerek misafir tak?m maça ç?kmad??? için iptal karar? verdi. Kar??la?ma ile ilgili nihai karar? Türkiye Futbol Federasyonu verecek. 

KOCAMAN: ELENMEY? TERC?H EDERD?M

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Be?ikta?'?n sahaya ç?kmad??? mücadele öncesi önemli aç?klamalar yapt?. Kocaman, "Turu böyle geçece?ime elenmeyi tercih ederdim!" dedi. 

Be?ikta?'?n sahaya ç?kmama karar? almas?yla ilgili Aykut Kocaman, "Bu güçlü bir karar. Büyük bir tak?m?n sahaya ç?kmamas?n? söylemesi ve ç?kmamas? kolay bir ?ey de?il. Yan?ld?m, gelmediler. Hakem daha karar?n? vermedi, san?r?m yar?m saat daha bekleyece?iz. Turu böyle geçmenin benim taraf?mdan sevindirici yan? yok. Tura yak?n görünüyorduk. Tur ye?il sahada oynanarak sonlanmal?yd?. Bas?n toplant?s?nda bunlar? söyledim. Finale gidecek tak?m sahadan ç?kmal?yd?, olmad?. Yapacak bir ?ey yok. Bu beni mutlu etmedi. Bu ya?ad???m duyguya, oynayarak elenmeyi tercih ederdim. Turu böyle geçece?ime elenmeyi tercih ederdim!" ifadelerini kulland?.

Kocaman, Süper Lig'deki Akhisar yenilgisinin yar??ta kendilerine önemli yara verdi?ini söyledikten sonra ?öyle devam etti:"Bizim için temeldeki problem ilk 11 hafta. ?lk 11 hafta çok berbat. Gelmeden önce ?öyle bir listeye bakt?m. K?rm?z? kartlar, puan kay?plar?, ma?lubiyetler... Büyük hatalar. Büyük bir zihinsel da??n?kl?k vard?. Zaten 11 hafta 16 puan, 17 puan kay?p var. Sonraki 20 hafta 46 puan. 42 puan Ba?ak?ehir, 40 Be?ikta?, 38 puan da Galatasaray olmas? laz?m..." 

ERDO?AN'I D?NLEMED?LER

Odatv, "Be?ikta?'?n sahaya ç?kmas? için Erdo?an devrede" ba?l?kl? bir kulis haberi sayfalar?na ta??m?? ve ?unlar? yazm??t?: 

"Odatv’nin kulislerden edindi?i bilgilere göre; Spor ve Gençlik Bakan? Osman Bak, Be?ikta?’?n ba?kan? Fikret Orman’? arayarak, tak?m?n sahaya ç?kmas?n? istedi.

Orman ise bu talebe 'karar benim karar?m de?il camia da böyle istiyor' yan?t?n? verdi.


 
 Bitcoin'den para kazan?n!
Risksiz Bitcoin yat?r?m? art?k çok kolay! 1 fiyat?na 5 Bitcoin!
Bitcoin'den para kazan?n!
 Vivense Özel Koleksiyonu
Sofistike ya?amlar için yarat?c? seçimler. Vivense Yeni Lüks Koleksiyonu'nu ?imdi ke?fet!
Vivense Özel Koleksiyonu
 Kilo sorunu olanlar!
Bu ilginç jel ya?lar? parçalayarak kilo vermenizi sa?l?yor...
Kilo sorunu olanlar!
 Y?ld?zl? Günler ?ndirimi
Hotiç, Us Polo Assn, ?pekyol ve daha bir çok markada Y?ld?zl? Günler ?ndirimi 1V1Y.COM'da!
Y?ld?zl? Günler ?ndirimi
Bakan Bak, Orman’?n bu yan?t?n?n ard?ndan 'Beyefendi böyle istiyor' kar??l???n? verdi. Bak, Erdo?an'?n olaylar?n büyümemesi konusunda Be?ikta?'?n ad?m atmas?n? istedi?ini söyledi.

Bakan Osman Bak’?n, Cumhurba?kan? Erdo?an’? adres göstermesinin ard?ndan, Fikret Orman, Erdo?an’la görü?tü. Erdo?an, Orman’dan maça ç?k?lmas?n? istedi ve 'Gere?ini yap' dedi."

Erdo?an'?n devreye girmesine ra?men, sahaya ç?kmaman?n "faturas?n?n" Be?ikta?'a nas?l ç?kaca?? merak konusu...  

Odatv.com

0 Yorum