gündeminiz
Image
Haber analiz

Bakan Soylu: Kandil'e gidip oturaca??z

gündeminiz

15  y?ld?r Kandil’e gidip oturamayan, teröristleri Habur’da davul zurna ile kar??layan, terörist ba?? Öcalan’a say?n,Dolmabahçe’de, Oslo’da teröristlerle masaya oturan iktidar?n ?çi?leri Bakan? Süleyman Soylu, PKK’l?lar?n bulundu?u Kandil da??na operasyon yap?laca??n?n mesaj?n? verdi.

 

 

 

?çi?leri Bakan? Süleyman Soylu, ?unlar? ifade etti:

Kandil'e gidip oturaca??z. S?n?r?n 25 kilometre ötesindeki kamplar? hepsini tarumar edece?iz.

K?z?m?n etraf?ndan 3 kere DHKP-C'liler al?nd?. Neyini kaybedersem kaybedeyim bu örgüt tarihin en ac? dönemini ya?ayacak. Sabahlar? evden o?lumun ve k?z?m?n öldürülece?ini dü?ünerek ç?k?yorum. Buna al??t?r?yorum kendimi.

15 Temmuz'u yok say?yorsunuz. Böyle bir ?ey olmad? m?? ?imdi tarif etmek de zorlan?yorum. ABD'de oturan?n m? 15 Temmuz'u yapt???n? san?yorsunuz. E?er böyle dü?ünüyorsan?z buralarda oturmayal?m.

 

0 Yorum