gündeminiz
Image
Tarihe not

?T?rkiye?de her ?ey yolunda ise neden se?im yap?yoruz.

gündeminiz

E?er i?ler yolunda de?ilse neden ayn? cumhurba?kan? olarak seçiyoruz. 
Ülkeyi kurtaracak Erdo?an ise ülkeyi bu hale getiren kim?
Bu üç soruyu lütfen kendi vicdan?n?za sorunuz ve sand??a öyle gidiniz”

0 Yorum