gündeminiz
Image
Haber analiz

T?rkiye'den ABD'ye nota

gündeminiz

D??i?leri Bakanl???, ABD'ye yaz?l? nota verip Reza Zarrab hakk?nda bilgi istedi...

 

D??i?leri Bakanl???, ABD'ye yaz?l? nota verip Reza Zarrab hakk?nda bilgi istedi.

ABD’de 27 Kas?m’da jürili duru?mas? ba?layacak olan ?ran as?ll? Türk Reza Zarrab’?n nerede oldu?u konusundaki belirsizlik devam ediyor.

ABD Adalet Bakanl???’na ba?l? Federal Cezaevleri Bürosu’nun internet sitesindeki resmi kay?tlarda, ‘09135-104’ kay?t numaral? Reza Zarrab’?n 8 Kas?m 2017 tarihinde cezaevinden tahliye edildi?i bilgisi yalanlansa da geçerlili?ini koruyor.

Davay? kovu?turan New York Güney Bölgesi Federal Ba?savc?l??? sözcülerinden “Zarrab hâlâ gözalt?nda” aç?klamas? geldi.

Zarrab’?n avukat? ?eyda Y?ld?r?m ise Hürriyet’e yapt??? aç?klamada “Serbest b?rak?ld??? bilgisi do?ru de?il. Ba?ka bir bölüme al?nm?? olabilir. Bize de be? gündür bilgi vermiyorlar, hiçbir haber alam?yoruz” demi?ti.

 

 

 

Odatv.com

 

0 Yorum