gündeminiz
Image
Siyaset

Saadet Partisi Cumhurba?kan? aday?n? a??klad?

gündeminiz

Türkiye 24 Haziran’da gerçekle?tirilecek erken seçimlere do?ru giderken herkes Cumhurba?kan? adaylar?n?n kimler olaca??n? tart???yor.

Saadet Partisi ise, bugün Ankara'da Türkiye Barolar Birli?i Litai Konukevi’nde yapt??? programda Cumhurba?kan? aday?n? tan?tt?.

Saadet Partisi'nin Cumhurba?kan? aday? Genel Ba?kan Temel Karamollao?lu oldu...

 

Öte yandan Karamollao?lu, 11. Cumhurba?kan? Abdullah Gül'ün adayl???n? muhalefete kabul ettirmek için u?ra?m??, ancak görü?meler neticesinde uzla?ma sa?lanamam??t?. 

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DA DUYURULDU


 
Saadet Partisi'nin resmi Twitter hesab?ndan da Karamollao?lu'nun adayl??? duyuruldu.

#TürkiyeyeBilgeBa?kan etiketiyle payla??lan gönderide, "Genel Ba?kan?m?z Temel Karamollao?lu Cumhurba?kan? aday?m?z olmu?tur. Ülkemize hay?rl? olsun" ifadeleri kullan?ld?.

 

"ALLAH HAYIRLI U?URLU ETS?N"

Bahçeli, Saadet Partisi'nin Cumhurba?kan? aday?n?n partinin Genel Ba?kan? Temel Karamollao?lu'nun olmas?yla ilgili olarak bir aç?klama yapt?.

Bahçeli, ''Allah hay?rl? u?urlu etsin. Son y?llar?n en popüler siyasetçisi olmu?tu, bugün noktalad?. Bakal?m bundan sonra ne kadar tekrarlanacak'' ifadelerini kulland?.

0 Yorum