gündeminiz
Image
Sosyal Medya

Say?n Ba?bakan?m, konu?malar?n?z vatanda?a, i?, a? sa?lam?yor

gündeminiz

Say?n Ba?bakan?m?z Binali Y?ld?r?m'?n bir mitingi konu?mas?n? dinledim. Yollar, tren istasyonlar?,  köprülele  ?ehirleri birbirine ba?lad?k diye figan feryat ederken miting alan?n daki vatanda?lar elleri k?zar?ncaya kadar alk??l?yordu.


 Yap?lanlar? bende alk??l?yorum.    Ama bu ?ehirlere gitmek. köprülerden geçmek,  ya?amak için para laz?m...
 Say?n ba?bakan?m, bu  ülkeye istihdam laz?m. Fabrika laz?m degilmi?


Miting alanlar?ndaki konu?malar?n?z,  halka gelir, i? a?,  sa?lam?yor i? vermiyor.


 Ey  vatanda? i? i?te refah iste de senin derdini bilsinler sadece orada yani tüm mitinglerde yolu. köprüyü. De?il istihdam? iste versinler onu alk??la allaha emanet olun derken gene e?itim gene e?itim diyorum

Mukadder YILDIRIM
?STANBUL

0 Yorum