gündeminiz
Image
Sosyal Medya

AKP?L? ?S?MDEN ?OK TEHD?T SE??MDEN SONRA CUMHUR?YET? YIKACA?IZ

gündeminiz

Aç?k aç?k Türkiye Cumhuriyetini Tehdit Etti.! Yanda? kalem aç?k aç?k söyledi: 24 Haziran’da Kemalist Cumhuriyet ortadan kalkacak!

Sosyal medya hesab?ndan erken seçim karar?n?n ard?ndan skandal bir mesaj payla?an Lejeune, “95 sene evel Attatürk ‘Efendiler yar?n cumhuriyeti ilan edece?iz’ sözleri ile hem Osmanl? Devletini, hemde Hilâfeti ortadan kald?rd?. 24 Haziran’da kemalist Cumhuriyet ortadan kalkacak ve Allah’?n izniyle zaman? geldi?inde Hilâfet gine Türkiye’de do?acak Allah müslümanlar? korusun” ifadelerini payla?t?.

D??i?leri Bakan? Mevlüt Çavu?o?lu ve Ankara Büyük?ehir Belediyesi eski Ba?kan? Melih Gökçek ile de foto?raf? bulunan Lejeune, 2016’da sonradan Müslüman olmas?yla da biliniyor.

??TE LEJEUNE’N?N PAYLA?IMLARI,

 Almanya Sabah Muhabiri Martin Lejeune;
95 sene evel Attatürk “Efendiler yar?n cumhuriyeti ilan edece?iz” sözleri ile hem Osmanl? Devletini, hemde Hilâfeti ortadan kald?rd? 24.Haziran’da kemalist Cumhuriyet ortadan kalkacak ve Allah’?n izniyle zaman? geldi?inde Hilâfet gine Türkiye’de do?acak Allah müslümanlar? korusun

0 Yorum