gündeminiz
Image
medya yazarları

FET? lideriyle ilgili bomba iddialar: M?T u?a?? ile...

gündeminiz

Hürriyet gazetesi yazar? Abdulkadir Selvi, bugünkü 'Gülen bir gün M?T uça??yla getirilir mi?' ba?l?kl? yaz?s?nda Cumhurba?kan? Erdo?an'?n hafta sonu ilçe kongresinde yapt??? 'FETÖ seni de getirece?iz' sözlerini kaleme ald?.

ABD Ba?kan? Trump'?n Türkiye'den istedi?i, dün yarg?lanmas?na ba?lanan rahip Brunson davas?n? hat?rlatan Selvi, Fetullah Gülen'le ilgili ABD'de henüz bir dava aç?lmad???n? söyledi. Gülen'in iadesiyle ilgili ABD Adalet Bakan? Jeff Sessions'a teslim edilen belgelerin de henüz yarg?ya gönderilmedi?inin ortaya ç?kt???n? söyleyen Selvi, buna kar??n Cumhurba?kan? Erdo?an'?n 'FETÖ seni de getirece?iz' diye seslendi?inin alt?n? çizdi.

"B?R DE BAKMI?SINIZ M?T'E A?T UÇAKLA GÖZLER?NDEK? BANTLA..."

Cumhurba?kan? Erdo?an'?n bu sözleriyle ilgili olarak Selvi, "Çünkü konjonktür de?i?iyor. M?T ?imdiye kadar 18 ülkeden 80 FETÖ’cüyü paketleyip getirdi. Bu i? bir ‘al-ver’ meselesi. Peki bir gün Fetullah Gülen de ABD’den paketlenip getirilebilir mi? Bu sorunun cevab?n? ara?t?rd?m. E?er ABD’nin Türkiye’den daha önemli bir menfaati söz konusu olursa Gülen’i verir deniliyor. Bir de bakm??s?n?z ki M?T’e ait bir uçakta gözlerindeki bantlar çözülüp, ”Memlekete ho? geldin Gülen” denilmi?. Öcalan’a oldu?u gibi." ifadelerini kulland?.


Yaz?n?n tamam? için TIKLAYIN 

0 Yorum