gündeminiz
Image
Siyaset

Saadet Partisi Genel Ba?kan Yard?mc?s? A?ba?, "AKP taban?yla ayn? galakside ya?am?yoruz"

gündeminiz

Saadet Partisi Genel Ba?kan Yard?mc?s? A?ba?, KRT Haber Müdürü Ça?lar Cilara'n?n konu?u oldu. A?ba?, AKP taban?yla ilgili, "Gözü körelmi?, narkozlanm??. Neyi alk??lad???n? çok bilmiyor. Onlarla ayn? galakside ya?am?yoruz" diye konu?tu.

Saadet Partisi Genel Ba?kan Yard?mc?s? Atik A?ba?, Suriye lideri Be?ar Esad ile derhal masaya oturmam?z gerekti?ini söyleyerek, "Türkiye derhal Esad ile masaya oturmal?. Türkiye, Putin ve Ruhani ile masaya oturdu?u her gün Esad ile masaya oturuyor zaten. Bunu dolayl? yapman?n bir anlam? yok. Esad'? sevmek zorunda de?ilsiniz. Çok sevmedi?iniz herkesin elini s?k?yorsunuz. Esad zalim de Trump çok mu mübarek bir zat" dedi.

??te o sözler:

 

"AK PART? TABANI NARKOZLANMI?, AYNI GALAKS?DE YA?AMIYORUZ"

Saadet Partili A?ba?, AKP taban? içerisinde bir kitlenin, ne söylendi?ini anlamad??? halde, Cumhurba?kan? Erdo?an söylüyor diye alk??lad???n? belirterek ?unlar? kaydetti:


 
"Ak Parti taban? içerisinde bir kitle var, gözü körelmi?, Erbakan hocan?n tabiriyle narkozlanm??. Neyi alk??lad???n? çok bilmiyor. Reis dedi diye alk??l?yorlar. Tuvalet 1 milyondu, 1 liraya dü?tü diyor adam alk??l?yor, neyini alk??l?yorsun bunun? O kitleye bir ?ey anlatmak bugünkü ?artlarda mümkün de?il. Kilitlenmi?, oras? kopmu?, onlarla ayr? galaksilerdeyiz, onlarla ayn? galakside ya?am?yoruz. 
Ama meseleleri akleden, kayg? duyan, Ak Partili olsa bile, Ak Parti'nin yönetiminde milletvekili, belediye ba?kan? olan çok ciddi kitle var ve bizimle temas içindeler. Temel bey bizim dile getiremedi?imizi dile getiriyor diyorlar. Önümüzdeki seçimlerin, 3 Kas?m seçimlerine benzer bir hava do?uraca?? kanaatindeyim. 99 seçimlerinde DSP yüzde 21 oy ald?, 2002 seçimlerinde ise yüzde 1 oy ald?. Saadet Partisi i?ini düzgün yaparsa Ak Parti'nin hayat?n?n en büyük siyasi ?okunu ya?atacak ?ekilde sonuç ç?kacak. Ak Parti çok büyük bir kopu? ya?ayacak."

A?ba? programda ayr?ca ABD'nin Suriye'yi vurmas?yla ilgili “Sen vurdu?unda da kimyasal silah yay?lacak. Hiro?ima'ya atom bombas?n? kim att?? Kimyasal silah olan yer vurulur mu? Böyle bir ak?l, böyle bir mant?k olamaz” dedi. Saadet Partili A?ba?, AKP ile ittifak kuran MHP lideri Devlet Bahçeli’ye bir espri yaparak mesaj gönderdi:

“Latife olarak söyleyelim, geçen sosyal medyada gördüm. Say?n Cumhurba?kan?’na yazm??lar, siz gitti?inizde çökecek tek devlet, Devlet Bahçeli diye”

0 Yorum