gündeminiz
Image
Siyaset

Ak?ener ?den zehir zemberek FET? a??klamas?

gündeminiz

?yi Parti Genel Ba?kan? Meral Ak?ener, Ye?ilyurt'ta yerel gazete sahipleri ve çal??anlar?yla bir araya geldi. Burada konu?an Ak?ener, "Beni ve arkada?lar?m? ba??ndan itibaren FETÖ'cülükle suçlad?. Kim suçlad?? Troller suçlad?. 

Siz Tayyip beyin a?z?ndan duydunuz mu Meral Ak?ener FETÖ'cü diye? Yetkili bakanlar?ndan duydunuz mu? Hay?r duymad?n?z. Bunun anlam? ?u. E?er bu ülkeyi yönetiyorsan?z ve biri için FETÖ'cü derseniz gere?ini yapmak zorunda kal?rs?n?z" dedi.
Toplant?da Meral Ak?ener, FETÖ sorusu soruldu. Ak?ener, “Siz malum yap? dediniz ben daha aç?k söyleyeyim, beni ve arkada?lar?m? ba??ndan itibaren FETÖ’cülükle suçlad?. Kim suçlad?? Troller suçlad?. Siz Tayyip beyin a?z?ndan duydunuz mu Meral Ak?ener FETÖ’cü diye?  Yetkili bakanlar?ndan duydunuz mu? Hay?r duymad?n?z. Bunun anlam? ?u. E?er bu ülkeyi yönetiyorsan?z ve biri için FETÖ’cü derseniz gere?ini yapmak zorunda kal?rs?n?z” dedi.

“Benim dokunulmazl???m yok” diyen Ak?ener, “Elinde bilgisi, belgesi, bu konuda delili olan varsa gidip savc?larla görü?müyorsa onlar hem iftirac?d?r, korkakt?r, ?erefsizdir” ?eklinde konu?tu

Meral Ak?ener , “Kiminin damad? kaçak, kiminin k?z? kaçak, kiminin gelini kaçak, kiminin o?lu kaçak. Eski ?çi?leri bakan? olarak ?unu belirtmek isterim; Devletin bir i?leyi?i vard?r. O ciddiyet ?udur isnat edilen suçu ara?t?r?r. ?snat eden, iftara eden her kimse gider konu?ur, elindeki bilgileri, belgeleri verir ve gere?i yap?l?r” ?eklinde konu?tu.

Nurcan KIRCALI – ?STANBUL DHA

0 Yorum