gündeminiz
Image
ekonomi

?ki ?eker fabrikam?z 1 milyar 233 milyon TL?ye sat?ld?

gündeminiz

Ilg?n ?eker Fabrikas? ihalesine kat?lanlar: Mutlucan Tuz+MBM ortak giri?im, Bergiz ?n?aat, Alteks Tekstil, Do?u? Yiyecek, Albayrak Turizm, Erser Grup Tar?m Ürünleri, Safi Kat? Yak?t, Özbey Holding, Kayseri ?eker ve ?skur Tekstil Teklif.  Alteks Tekstil ihaleyi 637 milyon TL’ye kazand?.

CHP’li Afyon Milletvekili Burcu Köksal (sa?daki) ve Parti Meclisi üyesi Semra Dinçer Özelle?tirme ?daresi Binas?’na al?nmad?.


Turhal ?eker Fabrikas? ihalesine, Kayseri ?eker, Bilgi G?da , Albayrak, Do?u? G?da ve MBM Enerji kat?ld?. ?haleyi Kayseri ?eker 569 milyon TL’ye kazand?.

0 Yorum