gündeminiz
Image
ekonomi

Dev in?aat ?irketi iflas?n? istedi

gündeminiz


?nanlar ?n?aat ile ilgili ?irketin patronu Serdar ?nan, ?irketinin iflas?n? istedi?ini aç?klad?.Serdar ?nan; 1965 y?l?ndan bu yana faaliyet gösteren ?nanlar ?n?aat'?n kap?s?na kilit vuruldu?unu aç?klad?.


Sosyal medya hesab?nda aç?klama yapan ?nan; FETÖ soru?turmas? kapsam?nda gözalt?na al?nd???n? hat?rlatarak; hakk?nda henüz dava aç?lmad???n? kaydetti.?irketin 600 çal??an?n?n bulundu?unu aktaran ?nan, çal??anlar?n maa?lar?n? ilk kez bu ay ba?? ödeyemeyediklerini aç?klad?.
200 milyon liral?k borca kar??l?k Türkiye'de 300 milyon liral?k varl???n?n oldu?unu öne süren ?nan, ?irketin mal varl???n?n borçlar? kar??layabilecek seviyede oldu?unu kaydetti.?nan son olarak; ?irketin iflas?na karar verilecek alacakl?lara olan borçlar?n ödenmesini talep etti.??te Serdar ?nan'?n o payla??m?: 
Kaynak Yeniça?: Dev in?aat ?irketi iflas?n? istedi 

0 Yorum