gündeminiz
Image
Magazin

Maral ATAMAN, Alb?m i?in kollar? s?vad?

gündeminiz

Birçok dilde ?ark? söyleyen ?ark?c? Maral Ataman ikinci albüm için kollar? s?vad?. 12 parçal?k Yeraz ad?n? verdi?i ilk albümüyle dinleyicisiyle bulu?an Ataman ikinci kez stüdyonun kap?lar?n? aralad?. ?lk çal??mas?nda kendisine ait 4 bestesi olan ?ark?c? “Albüm yapmaya karar verdi?imde oturdum kendim yazd?m besteleri. 


 Deneme olarak yaz?lar?m, ?iirlerim vard? ama müzikle ilgisi yoktu. ?htiyaç duyunca kendi bestemi kendim yapt?m” dedi. ?kinci albümünde de kendisine ait eserler olaca??ndan söz eden Ataman “Bu albümde oldukça iddial?y?m. Albümde kendi bestelerimin de oldu?u keyifli ?ark?lar var. Tam bir yaz albümü olacak, c?v?l c?v?l, k?p?r k?p?r. Ad? ise ?imdilik sürpriz olsun” dedi.

0 Yorum