gündeminiz
Image
Tarihe not

DARBE GECES? T?RK ASKER?N? L?N? EDENLER K?MD? GER?EKTEN..!!! Bak?n g?r?n

gündeminiz

1.Bo?az köprüsünde silah?n? b?rakarak teslim olan ASKERLER linç edilerek öldürülmü?tü. Foto?raflarda SUR?YEL? mülteci k?l???nda teröristler oldu?u iddialar?na henüz güvenlik birimlerinden izahat getirilmedi.


 

2. Suriyeli terörist mülteci Türk tank?n?n içerisinde! Bu ki?inin kayd? Ankara’dad?r


3. Suriyeli terörist mülteciler darbeye kat?lan Türk askerini linç ederken: Bak?n ayn? yüzler!


 

4. Ba?? kesilmedi denilen asker:


5. Türk askeri kendi milletine tan?mazm?? gibi bakmaz. Kar??s?ndaki ARAPÇA konu?uyor olmas?n!


 

Bu Suriye vatanda?? mülteciler, bir ara DEMOKRAS? NÖBETLER?’ndeydiler.
Peki…

ABD Genel Kurmay Ba?kan?, “Türkiye’de bulunan mültecilerin 36 bini teröristtir; listeler elimizde” dememi? miydi?.


Hiçbir Türk evlad?, darbeci de olsa, hiçbir terör unsuru taraf?ndan linç edilemez. Hele bizim sofralar?m?zdan art?rarak beslediklerimiz…

Ba?ta TSK olmak üzere bu konuyla ilgili Emniyet birimlerinin vatanda?a izahat getirmesi gerekmektedir. Daha ötesi, savc?lar?n harekete geçerek bu teröristleri tutuklamas? gerekli cezan?n verilmesini sa?lamalar? gerekir.


http://www.parlamentohaber.com/list/darbe-gecesi-turk-askerini-kimler-linc-ediyordu

0 Yorum