gündeminiz
Image
kültür sanat

Veee yeni ?iir kitab?m Bu Bir Davetiyedir bug?n bask?ya girdi ..

gündeminiz

Ön ve arka kapaklar?n? payla??yorum ... Nas?l buldunuz ? 71 adet ?iirimden olu?an kitab?m bu cumartesi kendi yay?nevimiz olan Özay Yay?nlar?’ndan ç?k?yor .. Bu benim 2. Kitab?m .. Çok heyecanl?y?m .. Harika bir tan?t?m gecesi düzenleyece?iz .. 


Babam?n ele?tiri ve yorumlar? benim için çok k?ymetlidir çünkü O büyük bir ustad?r . Babam ?iirlerimi ilk okudu?unda anneme “bizim k?z m? yazm?? tüm bu ?iirleri” diye sorarak be?enisini dile getirmi? ki ustan?n be?enisini kazanmak çok zordur.


  Kitab?m?n bas?m?n? yapan Ezgi Matbaa’n?n Sahibi Semih Bey , kitab? bask?ya vermeden önce okumu? ve babama “tek solukta okudum , tüm ?iirler ?ahane” demi? ... ?lk yorumlar böyle .. heyecan?m daha da art?yor tabi bu sözlerle ... Bakal?m sizler be?enecek misiniz ..? Bakal?m bu küçük k?z çoçu?unun kocaman dünyas? ve dü?leri sizleri etkileyecek mi .
Nihal Tu?ba ÖZAY 

0 Yorum