gündeminiz
Image
magazin

HAD?SE PARAYI T?RK?YE?DE KAZANIYOR NEREDE HARCIYOR

gündeminiz

Üzerine hiç mal varl??? bulunmad??? ortaya ç?kan ünlü ?ark?c? Hadise'nin yat?r?m?n? nereye yapt??? merak konusu oldu. Hadise'nin servetini Belçika ve ABD’de de?erlendirdi?i tahmin ediliyor.

 REKLAM KAZANCI 11 M?LYON TL

Bodrum'da i?letti?i mekan?n, mülk sahipleriyle davas? sürecinde üzerine mal varl??? olmad??? ortaya ç?kan Hadise’nin yat?r?m?n? nereye yapt??? merak konusu oldu.

HT Magazin'in haberine göre, Türkiye’nin Eurovision temsilcisi oldu?unun aç?kland??? 2008’den beri popülerli?in zirvesindeki popçunun tahmini kazanc? dudak uçuklat?yor.

10 y?ll?k zaman diliminde 8 ayr? markayla reklam anla?mas? yapan Hadise, bas?nda ç?kan haberlere göre en az 11 milyon lira kazand?.

KONSER GEL?R? 4 M?LYON L?RA

‘O Ses Türkiye’ yar??mas?nda 8 sezon jüri üyeli?i yapan popçunun haftal?k 85 bin TL ald??? ve bir sezonda yakla??k 1.7 milyon lira kazand??? ö?renildi.

Hadise as?l i?i ?ark?c?l?kta da en çok kazanan isimlerden. Ayda ortalama 4 konser veren sanatç?n?n ekstra fiyat? 100 bin lira.

AVM etkinliklerine 50 bin lira, K?br?s’taki konserlere 150 bin TL’ye kat?lan ?ark?c?n?n y?ll?k konser kazanc? 4 milyon liray? a??yor. Ünlü popçunun y?ll?k ortalama geliri 8 milyon TL’yi buluyor. 
Marka yüzü anla?malar?ndan y?ll?k geliri: 1.1 milyon TL


Hadise ayn? zamanda Belçika vatanda??. (Habertürk)

0 Yorum