gündeminiz
Image
Haber analiz

?lke nas?l soyulur

gündeminiz

YAP-??LET-DEVRET SOYGUNU

Vaad edilen günlük araç say?s?                Gerçekle?en günlük araç say?s?

Avrasya Tüneli       68 bin                                          34 bin

Osmangazi  Köprüsü      40 bin                                14bin

YavuzSultan Selim Köprüsü   135 bin                   38bin

??LETME SÜRELER?

Avrasya Tüneli i?letme  süresi: 24 y?l 5 ay

Osmangazi Köprüsü i?letme süresi: 22 y?l

Yavuz Selim Köprüsü i?letme süresi 10 y?l 3 ay

 

MAL?YETLER?

Avrasya Tüneli 1 milyar200 milyon ABD dolar?

Osmangazi Köprüsü: 2 milyar 355 milyon ABD dolar?

Yavuz Sultan Selim Köprüsü: 3 milyar ABD dolar?

TOPLAM MAL?YET:  6 milyar 555 milyon ABD dolar?

 

Devletin ödeyece?i y?ll?k zarar: 2 milyar 410 milyon ABD dolar?

Toplam devletin zarar? : 50 milyar ABD dolar?

Bir anlamda,  Türk milleti  y?llarca  yabanc? ?irketlere çal??acak.

Devletin kendisi yapabilir miydi derseniz?

AKP  siyasi iktidar? Cumhuriyet’in kazan?mlar? olan  145 kamu kurulu?unu yok pahas?na satt?. 60 milyar lira gelir elde etti. Ayn? kurulu?lar? günümüzde 600 milyar dolara kuramazs?n?z.

Özet olarak,  yabanc?lara  ödedi?i 242 milyar  ABD dolar?n faizinin 6 milyar dolar?n? ay?ramazm?yd??

 

0 Yorum