gündeminiz
Image
Magazin

Adnan Oktar'?n Kedici?inden Bomba ?tiraflar!

gündeminiz

En son Diyanet'le çat??malar?yla gündeme gelen Adnan Oktar ve kedicikleri bu kez de en gözde kedici?in bomba sözleriyle gündemde...

13 Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar'?n gözde 'kedicik'lerinden olan Ceylan Özgül, Adnan Oktar’?n yan?ndan aya??nda terlik ve pijamalar?yla kaçt???n? iddia etti.

  Ceylan Özgül, Adnan Oktar’?n yan?nda kendisine ili?kin hiçbir karar? kendisinin veremedi?ini söyleyerek, y?llar önce de?i?en Türk Liras?’n? dahi tan?mad???n? öne sürdü. Ceylan Özgül, Instagram'dan yapt??? payla??mda “Dikkat edin sizi kaydedecekler.

 Gizli kameralarla, aç?k kameralarla kaydedecekler. AVM'lerde resimlerinizi çekecekler. Sonra onlar?n üzerinde oynayacaklar ve istedikleri amaca hizmet etmezseniz aleyhinize kullanmaya kalkacaklar. Korkman?za gerek yok ?eytan?n hilesi zay?ft?r” ifadelerini kulland?.

Ceylan Özgül’ün iddialar?na ise Adnan Oktar kanad?ndan yalanlama geldi. Oktar’?n “kediciklerinden” Tülay Kuma?ç? sosyal medya hesab?ndan att??? mesajlarda Ceylan Özgül’ün sözlerinin do?ru olmad???n?, bir y?l önce kendi iste?iyle babas?n?n yan?na gitti?ini iddia etti.

Tülay Kuma?ç?, “kediciklerden” Emine K?l?ç’?n Ceylan Özgül’le ilgili, “Ceylan Özgül'ün yal?n ayak kaçt??? iddias? da bu ?ekilde çürütülmü? oldu!

 14.02.2017 tarihli kamera kay?tlar?, arkada??yla gayet rahat bir ?ekilde evden ç?kt???n? ispatl?yor!” ?eklindeki mesaj?n? da payla?t?. Adnan Oktar kanad?n?n payla?t??? videoya göre, Ceylan Özgül kaçmad?, kendi iste?iyle babas?n?n yan?na rahat bir ?ekilde gitti. Oktar da programda Özgül'ün kaçmad???n?, kendileri taraf?ndan ailesine b?rak?ld???n? söyledi.

yuzdeyuzhaber

0 Yorum