gündeminiz
Image
gündem

G?len cemaatinin ?ifreli haberle?me a?? de?ifre edildi! G?len'in talimat? ortaya ??kt?

gündeminiz

Emniyet birimleri, Gülen Cemaati'nin haberle?me program? Falcon üzerinden gönderilen mesajlar? de?ifre etti. Buna göre, Fetullah Gülen'in, üyelerinden sosyal medya üzerinde alg? olu?turmaya yönelik çal??malar gerçekle?tirmelerini istedi?i belirlendi.

Gülen cemaatinin ?ifreli haberle?me a?lar?ndan "Falcon" üzerinden örgüt üyelerine gönderilen mesajlar de?ifre edildi. Mesaj içeriklerine göre, darbe giri?iminden sonra örgüt faaliyetlerini yönetmeye devam eden FETÖ eleba?? Gülen, son dönemlerde toplant?lar?n? sürdürdü.

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki malikanesinde örgüt üyelerini kabul etmeye devam eden Gülen, yak?n zamanda yap?ld??? belirlenen "Bamteli" adl? toplant?da çe?itli konu?malar yapt?.

 

'TWEETLERDE KONULARI ??LEY?N' TAL?MAT'
AA muhabirinin ald??? bilgiye göre,Gülen, toplant?da örgüt mensuplar?na moral vermeye çal??arak, sosyal medya üzerinde durdu. Sosyal medya hesaplar?n?n art?r?lmas? ve buralardan alg? olu?turulmas?n? isteyen Gülen, Twitter payla??mlar?na dikkati çekti. FETÖ üyelerine gönderilen bir mesajda, Gülen'in söz konusu toplant?larda verdi?i, "Tweetlerde konular? i?lemek çok önemli" talimat? aktar?ld?.?

'YURT DI?INA GEÇECEKLER GAYBUBETE DEVAM ETS?N'
Gülen, örgüt mensuplar?n?n de?ifre olmadan saklanmalar?na yönelik de önlemler al?nmas?n? talep etti. "Gaybubet" ad? verilen hücre evlerinde saklanmaya devam edilmesi gerekti?ini belirten Gülen, "Falcon" üzerinden gönderilen bir ba?ka mesajda da  "Yurt d???na geçecek arkada?lar kesinlikle risk almadan gaybubete devam etsinler." emri verdi?i tespit edildi.

 

0 Yorum