gündeminiz
Image
gündem

Google'da en ?ok aranan lider Temel Karamollao?lu oldu!

gündeminiz

Saadet Partisi Genel Ba?kan? Temel Karamollao?lu, toplumun her kesiminden ilgiyle takip edilirken Google'da da en çok aranan lider oldu. Cumhurba?kan? Erdo?an'?n 15 y?ld?r zirvede oldu?u arama listesinin zirvesine Temel Karamollao?lu oturdu.

 

Saadet Partisi, ülke meselelerine ili?kin üretti?i çözüm önerileriyle gündemde önemli bir yer edinirken Genel Ba?kan Temel Karamollao?lu da toplumun her kesimi taraf?ndan ilgiyle takip ediliyor.

Saadet lideri Karamollao?lu, kavgadan uzak birle?tirici söylemleri ve ülke meselelerine dair görü?leriyle toplum taraf?ndan büyük be?eni kazan?yor. Karamollao?lu, son zamanlarda yapt??? konu?malarla arama motoru Google'da da en çok aranan siyasi lider oldu.

Google'?n arama sonuçlar?n?n takip edilmesine imkan veren uygulamas? Analytics verilerine göre 6-7 Mart tarihleri aras?nda en çok aranan lider Temel Karamollao?lu oldu.

Son süreçte sosyal medyada hakk?nda en çok konu?ulan isimlerin ba??nda gelen Saadet lideri Karamollao?lu, internette de en çok aranan siyasi isim oldu. Saadet liderinin Google'da 6-7 Mart 2018 tarihlerinde en çok aranan siyasi lider oldu?u ortaya ç?kt?.

CUMHURBA?KANI ERDO?AN'I KOLTU?UNDAN ETT?

Saadet Partisi lideri Temel Karamollao?lu, söz konusu tarihlerde internet aramalar?nda AKP Genel Ba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, CHP Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu, MHP Genel Ba?kan? Devlet Bahçeli ve ?yi Parti Genel Ba?kan? Meral Ak?ener'i geride b?rakt?.

Öte yandan Karamollao?lu, sosyal payla??m platformu Twitter'da da son süreçte hakk?nda en çok bahsedilen isimlerin ba??nda geliyor.

 

0 Yorum