gündeminiz
Image
Siyaset

M?h?rs?z oy pusulalar? art?k 'yasal'

gündeminiz

AKP ve MHP'nin dün gece yar?s? TBMM Genel Kurulu'na getirdi?i 'ittifak yasa teklifi' AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylar?yla kabul edildi. Kabul edilen maddeler aras?nda 'mühürsüz oylar'?n geçerli say?lmas?n? sa?layan madde de yer ald?

AKP ile MHP tafar?ndan haz?rlanan ve mühürsüz oylar?n geçerli say?lmas?n? sa?layan 26 maddelik ‘ittifak kanun teklifi’ TBMM Genel Kurulu’nda dün gece yar?s? görü?ülmeye ba?lad?. Muhalefet milletvekillerinin ele?tirilerine ra?men 26 madde de tek tek oylanarak TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 

CHP Parti Meclis Üyesi Prof. Dr. Yüksel Ta?k?n kabul edilen maddelerle ilgili sosyal medya hesab?ndan, "Milli iradeci" AKP-MHP, gece yar?s? alelacele seçim yasas?n? geçirdiler. Kendi seçmenlerine bile aç?klayamayacaklar? düzenlemeler var da ondan. Mesela mühürsüz oy pusulalar? art?k yasal. O zaman referandumda yasal olmad???n?n itiraf?d?r bu. Halk?ndan korkarak seçim sistemleriyle oynayanlar?n sonu er geç kendi tuzaklar?na dü?mek olacakt?r..." de?erlendirmesini yapt?.

 

0 Yorum