gündeminiz
Image
medya yazarları

"Bu laf biraz ay?p olmad? m? Orhan Abi"

gündeminiz

Hürriyet gazetesi kö?e yazar? Ertu?rul Özkök, Orhan Gencebay'?n Posta gazetesine verdi?i röportajda kulland??? sözleri ele?tiren bir yaz? kaleme ald?.

Ertu?rul Özkök'ün "Bu laf biraz ay?p olmad? m? Orhan Abi" ba?l?kl? yaz?s?ndan bir bölüm:

Olmad? Orhan Gencebay...
Bu laf hiç olmad?...

*

Pazar günü Posta’da Alev Gürsoy Cimin’e verdi?i mülakatta ?öyle diyor:

“60’lardan beri gelip geçen zamanlar? çok iyi biliyorum...

Bizi hep bizim d???m?zdakilerden biri yönetti...

Bugün durum böyle de?il...

Ülke iyi yönetiliyor...”

*

Orhan Abici?imiz...

Allah a?k?na siz 1974’te neredeydiniz...

Hani ?u Türkiye’nin K?br?s’taki soyda?lar?m?z? kurtarmak için müdahale karar? al?p uygulad??? o günlerde...

Ya ha?ha? ekiminde Amerika’ya kafa tuttu?umuz o günlerde...

Söyler misiniz kim yönetiyordu o günlerde bizi...

O karar? bizim d???m?zdan biri mi alm??t?...

*

Türkiye’nin ekonomik devrimler yapt???, piyasa ekonomisini müthi? bir ba?ar? ile uygulamaya koydu?u Özal’l? günlerde...

Maçin’de miydiniz Orhan Abi...

Tamam... “Bugün çok iyi yönetiliyoruz” deyin...

Hiç itiraz?m?z olamaz...

*

Tamam... “Bugün ba??m?z her zamankinden daha dik yürüyoruz” deyin...

Tek kelime demeyiz...

*

Ama bugünü övece?im diye dünü karalamak, tamamen yok saymak...

??te o zaman biz de “Biraz vefa Orhan Abi...” deriz...

*

Yine de Orhan Abimizsiniz...

“Hatas?z kul olmaz” deyip ba?r?m?za basar?z...

Yaz?n?n tamam?n? okumak için t?klay?n?z.

 

0 Yorum