gündeminiz
Image
ekonomi

Moody's ?stanbul ve ?zmir'in kredi notunu d???rd?

gündeminiz

Moody's, Türkiye'nin not indiriminin ard?ndan yedi ?irketin ve iki belediyenin notunu indirdi.

Kredi derecelendirme kurulu?u Moody's geçen hafta Türkiye'nin kredi notunu dü?ürmesinin ard?ndan yedi Türk ?irketinin notunu bir kademe indirdi, üçünün notunu ise teyit etti. ?irketlerden be?i yat?r?m yap?labilir seviyedeki notlar?n? kaybederken, Moody's aç?klamas?na göre not indirimleri ülke notlar?ndaki bir kademe dü?ü?ten kaynaklan?yor.

Anadolu Efes, Coca Cola ?çecek, Koç Holding, Turkcell ve Ordu Yard?mla?ma Kurumu'nun (OYAK) notlar? yat?r?m yap?labilir en alt düzey olan Baa3'ten Ba1'e, yani spekülatif olarak adland?r?lan düzeye indi.

Moody's ayr?ca Do?u? Holding ve Toplu Konut ?daresi Ba?kanl???'n?n (TOK?) kredi notlar?n? bir kademe indirerek Ba1'den Ba2'ye dü?ürdü. Kurulu? ?i?ecam'?n ve Tüpra?'?n kredi notlar?n? ise Ba1, Erdemir'in notunu Ba2 olarak teyit etti.

Öte yandan Moody's, ?stanbul ve ?zmir Büyük?ehir'in notlar?n? da dü?ürdü. Kurum, Türkiye'nin kredi notunu Ba1'den Ba2'ye indirmesinin ard?ndan ?stanbul Büyük?ehir Belediyesi ve ?zmir Büyük?ehir Belediyesi'nin kredi notlar?n? Ba1'den Ba2'ye revize etti.

 

0 Yorum