gündeminiz
Image
Siyaset

AKP'li Bozda?'dan tuhaf CHP a??klamas?

gündeminiz

Ba?bakan Yard?mc?s? Bekir Bozda?, 'CHP’nin yetkilileri, genel ba?kanlar?n? Türkiye’nin cumhurba?kanl???na ehil görmüyor. Madem siz, kendi genel ba?kan?n?z? ehil görmüyorsunuz, CHP’nin genel ba?kanl???nda niye onu tutuyorsunuz? O zaman de?i?tirin, ehil olan birini getirin' dedi.

 

 

Ba?bakan Yard?mc?s? ve Hükümet Sözcüsü Bozda?, Bart?n’da, AKP'nin düzenledi?i bir etkinlikte konu?tu.

"Seçime dönük hep beraber haz?rl?klar yap?l?yor. CHP Genel Ba?kan? da yap?yor, bütün siyasi partiler haz?rl?k yapmaya ba?lad?. K?l?çdaro?lu’nun bir tekerlemesi var, hemen hemen her yerde bunu söylüyor. K?l?çdaro?lu, Cumhurba?kan?m?za ça?r? yap?yor. 'Hadi, gel bir televizyon program?na ç?kal?m, tart??al?m, millet karar versin; gel, kaçma' diyor. Bunu kim diyor?" diyen Bozda?, "Genel ba?kan oldu?u günden beri 1’i Cumhurba?kanl???, 2 halk oylamas?, 3 milletvekilli?i, 1 belediye seçimi toplamda 7 seçimi Cumhurba?kan?m?za kar?? kaybetmi? olan bir genel ba?kan söylüyor. Hani derler ya 'Yenilen pehlivan güre?e doymazm??'. Adam güre?e doymam??, ha bire 'gel' diyor. Siyasetin rekabet yeri, televizyonlar?n ekranlar? de?ildir. Siyasetin yeri, meydanlar?d?r" diye konu?tu. 

'CHP GENEL BA?KANLI?INDA N?YE ONU TUTUYORSUNUZ?'

K?l?çdaro?lu'nu ve CHP'yi hedef alan konu?mas?n? sürdüren Bozda? sözlerini ?u ?ekilde sürdürdü:

"Siyasette rekabetin hakemi de halkt?r halk. O zaman ç?k, de ki 'Ben 2019’da cumhurba?kan? aday?y?m. AK Parti- MHP’nin aday? Recep Tayyip Erdo?an’la rekabete var?m' de, yüre?in varsa. Halep orada ise ar??n burada. Televizyon kutular?na saklanmaya çal??ma, ç?k; rekabet yeri sand?kt?r. Hakemi de halkt?r. Ne derdin varsa anlat. Ç?kabiliyor mu ortaya? Yok. Peki CHP’nin aday? var m?? Say?n K?l?çdaro?lu bir aday aç?klayabildi mi? Yok. Partilileri konu?tu mu? Konu?mad?. Niye konu?muyorlar biliyor musunuz? CHP’nin genel ba?kan? ve yetkilileri genel ba?kanlar?n? Türkiye’nin cumhurba?kanl???na ehil görmüyorlar. O yüzden aç?klam?yor. K?l?çdaro?lu’dan daha ehil birini bulal?m, diyorlar; bulam?yorlar. Bizim genel ba?kan?m?z lay?k de?il, diyorlar. Bizim Cumhurba?kan?m?z Tayyip Erdo?an, bir pehlivan?n kar??s?na, bir çaps?z birini ç?kar?rsak peri?an oluruz; diyorlar. Adama kispet bile yak??m?yor. Bir parti dü?ünün, genel ba?kan?n? Türkiye’nin cumhurba?kanl???n? ehil görmüyor. Madem siz kendi genel ba?kan?n?z? ehil görmüyorsunuz, CHP’nin genel ba?kanl???nda niye onu tutuyorsunuz? O zaman de?i?tirin, ehil olan birini getirin. Onu da yapam?yorlar."

 

0 Yorum