gündeminiz
Image
Siyaset

MHP?den Erdo?an??n bozkurt selam?na tepki...Sert ??kt?

gündeminiz

MHP ?stanbul Milletvekili Kaya, AKP Genel Ba?kan? ve Cumhurba?kan? Erdo?an'?n bozkurt i?areti yapmas?yla ilgili “Allahtan, zaman?nda bizi uyarm??t?; 'Gerekirse papaz elbisesi bile giyerim' diye de, ?a??rmad?k!" aç?klamas?nda bulundu.

 

MHP ?stanbul Milletvekili Atila Kaya, AKP Genel Ba?kan? ve Cumhurba?kan? Tayyip Erdo?an'?n  partisinin Mersin ?l Kongresi'nde bozkurt i?areti yapmas?yla ilgili olarak "Allahtan, zaman?nda bizi uyarm??t?; 'Gerekirse papaz elbisesi bile giyerim' diye de, ?a??rmad?k!" dedi.

AKP Genel Ba?kan? ve Cumhurba?kan? Tayyip Erdo?an, bugün AKP Mersin ?l Kongresi'ne yapt??? konu?ma s?ras?nda bozkurt i?areti yapt?.

Erdo?an'?n bozkurt i?areti yapmas?n?n ard?ndan ki?isel Twitter adresinden aç?klamada bulunan  MHP ?stanbul Milletvekili Atila Kaya "Erdo?an, AKP Mersin il kongresinde, parmaklar?yla 'Rabia's?n? sayarken araya Bozkurt i?aretini de s?k??t?rm??; buna da sevinenler olmu?... Allahtan, zaman?nda bizi uyarm??t?: "gerekirse papaz elbisesi bile giyerim" diye de, ?a??rmad?k!" dedi.

Erdo?an'?n bozkurt i?areti yapmas?, 2019'daki seçimler için 'Cumhur ittifak?' ad? alt?nda ortak hareket etme karar? alan AKP ve MHP'deki yak?nla?ma olarak de?erlendirdi. Daha önce Ba?bakan ve AKP Genel Ba?kan Yard?m?s? Binali Y?ld?r?m da partisinin grup toplant?s?nda bozkurt i?areti yapm??t?.

 

0 Yorum