gündeminiz
Image
dış haberler

Erdo?an'?n dedelerine "h?rs?z" diyen Arap ?lkesinden AKP'ye a??r su?lama

gündeminiz

BAE D??i?leri'nden Sorumlu Devlet Bakan? Enver Muhammed Garga?, Türkiye'nin Arap ülkelerinin ba??ms?zl???na sayg? duymad???n? savundu.

 

Birle?ik Arap Emirlikleri (BAE) D??i?leri'nden Sorumlu Devlet Bakan? Enver Muhammed Garga?, Türkiye'nin Arap ülkelerinin ba??ms?zl???na sayg? duymad???n? savundu.

Sosyal medya hesab? Twitter'dan Türkiye ile ilgili payla??mlarda bulunan Garga?'?n ifadesi ?öyle:

"Türkiye ve Arap ili?kilerinin en iyi seviyede olmad???n? görmek güç de?il. Ankara Arap ba??ms?zl???n? hesaba katarak kom?ular?yla mant?kl? ve ak?ll?ca bir ili?ki kurmal?."

 

Sputnik'in haberine göre, Garga?, "Arap dünyas?n? kom?ular? taraf?ndan yönetilmeyecek ve ?imdiki durum kal?c? olmayacak" derken, Türkiye'nin Arap dünyas?nda rejim de?i?ikli?i planlayan örgütlerle i? birli?i kurdu?unu ileri sürdü.

 

 

Garga? daha önce de Araplara ?ran ve Türkiye'nin liderlik edemeyece?ini söylemi? ''Tahran ile Ankara'n?n bölgedeki h?rslar?yla mücadele etmek için Arap alemi birle?meli'' ifadelerini kullanm??t?.

Birle?ik Arap Emirlikleri D??i?leri Bakan? Abdullah bin Zayed ise, Twitter hesab?ndan 1. Dünya Sava??’nda Medine’yi savunan Fahrettin Pa?a’ya yönelik hakaret içeren ve “Erdo?an’?n dedeleri h?rs?z” ifadelerini kullanan bir payla??m yapm??t?. Bu ifadeler ba?ta Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an olmak üzere Türkiye'den tepki görmü?tü. Ankara Büyük?ehir Belediyesi ekiplerince, BAE Ankara Büyükelçili?i'nin önündeki cadde ve soka?a Fahdeddin Türkkan ismi verilmi?ti.

Odatv.com

 

0 Yorum