gündeminiz
Image
ekonomi

Kahraman?a l?ks koruma

gündeminiz

TBMM Ba?kan? ?smail Kahraman’?n korumalar? için, 2 milyon 950 bin liraya 5 adet cip sat?n al?nd?.

 

Kamil EL?BOL/sözcü

 

Toyota Land Cruiser Prado marka cipler için “Filo indirimi'' uyguland?. Normal sat?? fiyat? 690 bin lira olan ciplerin tanesi 590 bin liraya mal oldu. Yeni dönemde Kahraman'?n koruma ekibinde öncü ve artç? olarak Passat'lar yerine cipler yer alacak. Tescil plakalar? tak?lan cipler Meclis'e teslim edildi. Kahraman için daha önce de 231 bin Euro'ya Audi A8 Long marka makam arac? sat?n al?nm??t?.

 

 

Meclis Ba?kan? ?smail Kahraman için daha önce 231 bin Euro'ya Audi A8 Long marka lüks araç al?nm??t?.

ERDO?AN G?B? KORUNACAK

Meclis Ba?kan? bundan böyle Cumhurba?kan? Erdo?an ve Ba?bakan Y?ld?r?m gibi korunacak. TBMM bütçesinden iki y?l önce ?smail Kahraman için 231 bin Euro'ya Audi A8 Long marka lüks makam arac? sat?n al?nm??t?. CHP'li vekil Bar?? Yarkada? bu araç konusunda TBMM'ye önerge vermi? ve ?öyle demi?ti: “TBMM ba?kanlar?na koruma amaçl? verilen araçlar çerçevesinde ?ahs?n?za Audi A8 Long z?rhl? araç al?nm?? m?d?r? Arac?n fiyat?n?n 1,5 milyon liran?n üzerinde oldu?u do?ru mudur? Bu arac? o?lunuzun makam arac? olarak kulland??? do?ru mudur?”

 

0 Yorum