gündeminiz
Image
dış haberler

Suudi Prens?ten k?stah T?rkiye ??k???

gündeminiz

Suudi Arabistan'?n Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, M?s?r temaslar? s?ras?nda Türkiye hakk?nda küstahça aç?klamalarda bulundu. Bin Selman, "M?s?r ve Suudi Arabistan'?n dü?manlar? ?eytan üçgenidir. Bunlar da Türkiye, ?ran ve teröristlerdir" dedi.

 

M?s?r’da temaslarda bulunan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Türkiye kar??t? aç?klamalarda bulundu. M?s?r’daki baz? üst düzey medya mensuplar?yla bir araya gelen Bin Selman’?n birçok konuda aç?klamalarda bulundu?u ifade edildi. CBC kanal?nda çal??an sunucu Lamis El Hadeedi, Bin Selman’?n “her konuda” konu?tu?unu söylerken, Suudi Prens’in Türkiye kar??t? aç?klamalarda da bulundu?u ortaya ç?kt?.

 

 

Salman’?n, “M?s?r ve Suudi Arabistan’?n dü?manlar? ?eytan üçgenini temsil ediyor. Bu da Türkiye, ?ran ve terör örgütleridir” dedi?i ortaya ç?karken, Selman’?n Cumhurba?kan? Erdo?an ve Türkiye’nin yeni bir “Osmanl? Halifeli?i” kurmaya çal??t???n? iddia etti. Bin Selman, ?ran’?n da bölgede isyan ç?kartt???na de?inirken, “Suudi Arabistan, ?ran’?n tehditlerine yan?t vermedik ve bizi sava?a çekmelerine izin vermedik” dedi.

Son dönemde ülkesinde yapt??? reformlarla Dünya kamuoyunun gündemine oturan Bin Selman, Suudi Arabistan’?n “karde?leriyle” birlikte Arabistan’da terörle sava?aca??n? ve bu bahsi geçen ülkelere kar?? birlikte olmas? gerekti?ini de ifade etti.

SELMAN, VEL?AHT ?LAN ED?LD?KTEN 1 AY SONRA ERDO?AN ?LE GÖRÜ?MÜ?TÜ

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, 21 Haziran 2017’de yay?mlanan kraliyet kararnamesi ile resmi olarak taht?n varisi olarak atanm??t?. Selman, veliaht ilan edilmesinden yakla??k 1 ay sonra 23 Temmuz 2017 tarihinde, Körfez ülkeleri ziyaretinin ilk dura?? olan Cidde’de temaslar?n? sürdüren Cumhurba?kan? Erdo?an ile de görü?mü?tü.

SAM?M? GÖRÜNTÜLER VERM??LERD?

Prens Selman, 3 Eylül 2016 tarihinde henüz veliaht prens ilan edilmemi?ken, G20 Liderler Zirvesi’ne kat?lmak için Çin’in Hangcou kentinde bulunan Erdo?an ile görü?mü? ve iki siyasi, samimi görüntüler vermi?ti. Selman o dönemde Suudi Arabistan Veliaht Prens Vekili ve Savunma Bakan? görevlerini yürütüyordu.

 

0 Yorum