gündeminiz
Image
Sağlık

Hükümet ‘zehir kotasına’ hız verdi

gündeminiz

Hükümet, Torba Yasa’ya şeker kotalarının belirlenmesi için tüm yetkileri Bakanlar Kurulu’nda toplayan yeni maddeler ekledi

 

NURCAN GÖKDEMİR nurcangokdemir@birgun.net 

@nurcangokdemir

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararını tüm tepkilere karşın özelleştirme planını uygulayan Hükümet, şeker kotası belirleme sürecini bakanlığı devreden çıkartarak hızlandıran, tek yetkili olarak Bakanlar Kurulu’nu belirleyen bir düzenlemeyi TBMM gündemine getirdi.

AKP, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılması Hakkında Yasa Tasarısı’na, komisyon görüşmelerinin son gününde sunduğu önergeler ile şeker kotalarının belirlenmesine ilişkin üç madde ekledi.

Önce Şeker Kurumu, sonra bakanlık
Bu maddelerle nişasta bazlı şeker üretimi için yüzde 10’luk kota belirlenmesi kararıyla başlayan süreç yeniden düzenlendi. Türkiye’yi NBŞ üretiminde dünya ülkeleri arasında ön sıralara taşıyan süreçte önce kota belirlendi, daha sonra kamuoyuna yansıyan raporlarla ortaya konulduğu gibi Cargill’in başını çektiği şirketlerin de talebiyle hükümet, Şeker Kurumu’nun görüşünü alarak kotayı yüzde 50’ye kadar artırma veya eksiltme yetkisi aldı.

2016 yılından itibaren atamalar yapılmayarak Şeker Kurulu işlevsizleşti ve 2017-2018 dönemine ilişkin kota belirlenmedi.

696 sayılı KHK ile de Şeker Kurumu kapatıldı ve yetkileri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına devredildi.

Cargill şikâyetçi oldu
Cargill, özelleştirme tavsiyelerinin yer aldığı raporunda, Tarım Bakanlığının kotaların belirlenmesi ya da revizyonu konusunda nasıl bir yaklaşım sergileyeceğinin netleşmediğinden yakınarak, şeker piyasasının faaliyetlerini belirsizlik ortamı içerisinde sürdürdüğüne yer verdi. Raporda, ayrıca şu ifade de yer aldı:

“Yürürlükte olan mer’i mevzuat gereğince 30 Haziran’a kadar belirlenmiş olması gereken kotaların Bakanlar Kurulumuzca belirlenmesi ve nişasta bazlı şeker kotası artışının aynı kararnameye dercedilmesini talep etmekteyiz.”

Hükümet gereğini yaptı
TBMM Genel Kurulu’nda görüşmelerine başlaması beklenen tasarının komisyon görüşmelerinin son gününde üç ayrı önerge sunan hükümet, 4634 sayılı Şeker Kanunu’nda değişiklik yaptı. Buna göre, kota belirlemede, yeni fabrika kurma ve mevcutların kapasitesini arttırma taleplerini karşılamak için yeni kota tahsisinde başka hiçbir kurum devreye girmeden doğrudan Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

“Bu ne acele?”
CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, BirGün’e yaptığı değerlendirmede bu düzenlemenin tam şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin gündeme geldiği günlerde yapılmasının dikkati çekici olduğunu söyledi. Cargill’in “Hükümete tavsiyeleri”in bulunduğu raporda bu düzenlemeyi çağrıştıran öneriler bulunduğunu belirten Gaytancıoğlu, “Birileri talimat veriyor, hükümet uyguluyor mu?” diye sordu.

CHP’nin Plan ve Bütçe Komisyonu’nun üyelerinin yazdığı muhalefet şerhinde de tüketim, güvenlik ve ihracat kotasının belirlenmesi ile ilgili düzenlemelerin özellikle 14 şeker fabrikasının özelleştirme kararının alındığı bir dönemde acele ile komisyondan geçirilerek yasalaştırılması gayretinin doğru bulunmadığı ifade edildi. Bu maddelerin içeriğinin komisyonun ihtisas alanı dışında olduğu belirtilerek, ayrı bir yasada düzenlenerek Sanayi, Ticaret, Enerji Tabii Kaynaklar Komisyonu’nda tüm sivil toplum örgütlerinin katılımıyla ayrıntılı olarak görüşülmesi istendi.

 

0 Yorum